22 نوامبر 2020 - 02:36

تخصیص بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه گردشگری و صنایع دستی

7 ژانویه 2018 - 14:30 dsfr.ir/dh0e6

تخصیص بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه گردشگری و صنایع دستی
matinabad.com
توسعه گردشگری

سازمان میراث فرهنگی با توجه به محدودیت بودجه، توان لازم برای رسیدگی به بناهای تاریخی کشور را ندارد.

"مونسان"

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور در نشست خبری خود، در خصوص وضعیت فعلی تخصیص بودجه گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به اجرای قانون حمایت از اشتغال روستایی اختصاص داده است. دو هزار و 400 میلیارد تومان از این اعتبار، برای توسعه گردشگری و صنایع دستی روستایی اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ برنامه بودجه ۹۶ ، به سازمان برنامه و بودجه این امکان را داده که اعتباری بالغ بر۸ میلیارد ریال را به حمایت از تولید و اشتغال با اولویت جوانان و کارآفرینی اختصاص دهد. امیدواریم که این امر به تکمیل۱۷۰۰ پروژه گردشگری کمک کند.

مونسان درباره مرمت و محافظت از آثار تاریخی اظهار کرد: برای حمایت و کمک به بخش مرمت و محافظت از میراث فرهنگی به شهرداری ها اجازه داده می شود که در خصوص شناسایی بناهای تاریخی شهرها و محدوده آنها، به سازمان میراث فرهنگی کمک کنند. این امر در خصوص مرمت و تملک نیز کمک می کند که شهرداری در چارچوب قانون ورود کند.

سازمان میراث فرهنگی با توجه به محدودیت بودجه، توان لازم برای رسیدگی به بناها و سایت های تاریخی کشور را ندارد.

مونسان در ادامه بیان کرد: بخش گردشگری در سامانه بهین یاب ثبت شده و از این پس مشمول لایحه حمایت از تولید و اشتغال می شود.

هم اکنون نگاه ها تغییر کرده و بسیاری از شهرداران متوجه شده اند که بناهای تاریخی هویت شهرداری هستند؛ البته قرار شد آیین نامه ای در این باره با مشارکت وزارت کشور تدوین شود.

مصوبه ای که مجلس در قانون برنامه ششم درباره تدوین برنامه جامع گردشگری داشت، خوب است. این مصوبه به ما کمک می کند که زیرساختها را گسترش بدهیم و کیفیت آنها را بهتر کنیم. ما در همین رابطه سند راهبردی را آماده کردیم و آن را در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اختیار مجلس قرار داده ایم.

1