24 نوامبر 2020 - 23:25

شروط عکاسی در موزه ها اعلام شد

7 ژانویه 2018 - 08:30 dsfr.ir/kx75i

شروط عکاسی در موزه ها اعلام شد
kojaro.com
عکاسی

مدیر کل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی از تدوین منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی تاریخی موزه ها خبر داد.

محمدرضا کارگر اظهار داشت: «منشور عکاسی و فیلم برداری از اشیای فرهنگی تاریخی موزه ها که تدوین آن دو ماه به طول انجامید با هدف ارتقای حقوق بازدیدکنندگان اعم از پژوهشگران، دانشجویان، خبرنگاران، گردشگران داخلی و خارجی است.»

وی افزود: «این منشور در زمینه عکاسی و فیلم برداری از اشیای فرهنگی تاریخی و تزیینات وابسته به معماری و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در موزه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی کشور تدوین شده است.»

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی بیان کرد: عکاسی بدون فلاش و فیلم برداری غیرحرفه ای بدون تجهیزات جانبی از تمام اشیای فرهنگی تاریخی در معرض نمایش و تزیینات وابسته به معماری در موزه ها و کاخ موزه ها که عنوان "عکاسی و فیلم برداری ممنوع" بر آنها الصاق نشده باشد برای عموم بازدیدکنندگان بلامانع است.

عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای با تجهیزات جانبی (نور پردازی و حرکتی) از تمام اشیای فرهنگی تاریخی اعم از داخل مخزن، در معرض نمایش و تزیینات وابسته به معماری در موز ه ها و کاخ موزه ها، از سوی افراد حقیقی و حقوقی با اجازه اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی امکان پذیر است.

کارگر همچنین دسترسی به آرشیو عکس و فیلم موزه، با اخذ مجوز از مدیر مربوط و ذکر منبع برای پژوهشگران، دانشجویان و خبرنگاران را امکان پذیر دانست.

وی تأکید کرد: موزه ها موظف هستند حداکثر تا یک هفته هر نوع تقاضایی را بررسی و با توجه به ضوابط، پاسخ مناسب را به تقاضای افراد حقیقی و حقوقی ارائه کنند در غیر این صورت از طریق اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی امکان پذیر است.

با توجه به اینکه اشیای فرهنگی تاریخی به عنوان مواریث فرهنگی و همچون شناسنامه هویت تاریخی و ملی یک ملت بوده و متعلق به آحاد مردم یک کشور است، از همین رو، به منظور حفاظت و حراست علمی از این نفایس هنری و اسناد، مدارک و اشیای علمی و فرهنگی منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی تاریخی در موزه ها تدوین شد.

اجرای منشور بر عهده مدیر موزه یا مجموعه و نظارت بر اجرا در استان ها بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و در موزه های تحت پوشش ستاد بر عهده اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی خواهد بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تسنیم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1