2 آوریل 2023 - 14:18

آژانس های مسافرتی کوچک بلعیده می شوند

6 ژانویه 2018 - 12:30 dsfr.ir/oh1qh

آژانس های مسافرتی

یک فعال گردشگری گفت: آژانس های مسافرتی کوچک که هنوز خود را به روز نکرده اند به دلیل هزینه های زیاد مالیات و... توسط آژانس های بزرگ بلعیده می شوند.

یعقوب قاسمی گفت: در تمام کشورهای دنیا یک آژانس مسافرتی فعالیت می کند و یک توراپراتور. زمانی که آژانسهای مسافرتی مجوز می گیرند حق برگزاری تور تا ۴ سال ندارند بلکه باید زیر نظر توراپراتور فعالیت کنند. چون توراپراتور هواپیما و هتل گارانتی می کند و آژانسها می فروشند. اما در ایران همه خود را توراپراتور می دانند و آژانسهای کوچک که به خصوص خود را به روز نکرده باشند سریع از بین می روند چون هزینه های مالیات و کارمند و ... زیاد است آنها توسط شرکت های بزرگ بلعیده می شوند.

از طرف دیگر فروش آنلاین در کشورها سرعت گرفته است و همه از روی سیستم خرید می کنند. تنها شرکت هایی دوام خواهند داشت که توراپراتور هستند و تور برگزار می کنند.

وی درباره اینکه برخی از آژانسهای مسافرتی به فروش آنلاین خدمات سفر می پردازند تصریح کرد: این دسته از فعالان گردشگری چون خدمات آنلاین می فروشند آژانس هم تاسیس کرده اند اما برگزار کننده تور نیستند. برگزار کننده تور می بایست حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشد. این فعالان بیشتر در حوزه فروش بلیت کار می کنند.

وی درباره فعالیت های دفاتر مسافرتی کشور نیز گفت: باید بپرسیم که چه مراودات بین المللی با فعالان گردشگری کشورهای خارجی و یا کشورهای همجوار تعریف شده است و یا چه سمیناری برای آژانس ها برگزار شئه است؟ اکنون اگر یک ایرلاینی سیستم جدیدی وارد می کند برای صنف خود کلاسهای آموزشی برپا می کند و سعی دارد تا زیر مجموعه خود را به روز کند اما دوستان ما در این حوزه کاری نمی کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1