24 نوامبر 2020 - 15:13

حفاظت از میراث فرهنگی اولویت اجرایی شهرداری یزد است

2 ژانویه 2018 - 08:30 dsfr.ir/hk8g1

حفاظت از میراث فرهنگی اولویت اجرایی شهرداری یزد است
rezadabiri.com
میراث تاریخی یزد

شهردار شهر جهانی یزد در مورد رویکرد شهرداری ها نسبت به میراث فرهنگی، گفت: حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی در اولویت اجرایی شهرداری ها قرار گرفته است.

«مهدی جمالی نژاد» در نشست سالانه تورگردانان ایران با اشاره به رشد ۸۰ درصدی ورود گردشگر به شهر یزد، اظهارکرد: گفتمان و رویکرد شهرداری ها نسبت به میراث فرهنگی عوض شده و به سمت حفاظت و صیانت چرخیده است.

وی با اشاره به کمبودهای گردشگری از سرویس بهداشتی گرفته تا نبود تابلوهای راهنمایی که چاره کار آن ها بیشتر در دست شهرداران است، افزود: می دانم که شهرداری ها همیشه دغدغه میراث فرهنگی کشور بوده است، ولی خوشبختانه نگاه و رویکرد آن ها تغییر کرده و به اقدامات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری روی آوردند و گفتمان شان عوض شده است.

شهردار یزد گفت: گفتمان شهرداری یزد به عنوان شهر ثبت شده در یونسکو که تا پایان سال نیز جشن جهانی شدن آن برگزار می شود، حفاظت محور شده است، به این معنی که ما در کنار اقدامات زیرساختی، کارهای حفاظتی نیز انجام می دهیم و از آثار به جای مانده از گذشته صیانت می کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1