28 سپتامبر 2022 - 15:23

کاهش چشم گیر قاچاق کالا از طریق حمل و نقل ریلی

1 ژانویه 2018 - 17:30 dsfr.ir/xw68d

حمل و نقل ریلی

اینکه برای حمل و نقل کالا به جای استفاده از جاده از ریل استفاده کنیم، نه تنها در کاهش قاچاق و افزایش سطح نظارت ها موثر است بلکه بر روی کاهش تلفات جاده ای هم از نظر حفظ جان رانندگان خودروهای سنگین و جان سرنشینان خودروهای سواری دیگر که در مسیر حرکت کامیون ها قرار می گیرند نیز موثر است.

"جواد طاهرافشار"

90 درصد حمل و نقل کشور از طریق مبادی جاده ای کشور صورت می گیرد؛ با این همه انعطاف حمل ونقل جاده ای در تعیین مسیر و مقاصد متغیر همچنان که امتیازی برای این شیوه انتقال کالا است، به جهت افزایش ریسک حمل کالاهای قاچاق از این طریق، نقصانی برای آن نیز محسوب می شود.

جواد طاهرافشار مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل درباره این موضوع گفت: اینکه برای حمل و نقل کالا به جای استفاده از جاده از ریل استفاده کنیم، نه تنها در کاهش قاچاق و افزایش سطح نظارت ها موثر است بلکه بر روی کاهش تلفات جاده ای هم از نظر حفظ جان رانندگان خودروهای سنگین و خودروهای سواری دیگر که در مسیر حرکت کامیون ها قرار می گیرند، موثر است.

طاهرافشار در این باره ادامه داد: به دلیل اینکه نظارت در حمل و نقل ریلی بیشتر است و از ساعت ورود و خروج قطار به دلیل داشتن خط سیر مشخص، مطمئن هستیم، ضمن اینکه افراد درگیر در حمل ونقل ریلی هم مشخص تر است که چه کسانی هستند، قاچاق کمتری از طریق حمل و نقل ریلی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت راه آهن حمل ونقل در ادامه افزود: اگر حمل و نقل کانتینری از طریق حمل و نقل ریلیِ باری افزایش یابد، مزایای بی شماری خواهد داشت. چراکه به ازای 150 تریلی، از تنها سه عدد کانتینر می توان استفاده کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1