27 فوریه 2021 - 13:31

حمایت از گردشگری در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶

31 دسامبر 2017 - 08:30 dsfr.ir/94429

حمایت از گردشگری در آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶
shabestan.ir
حمایت از گردشگری

بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور که به تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت دولت رسیده، سهمی برای حمایت از تولید و اشتغال به بخش گردشگری اختصاص داده شده است.

به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، بر اساس این آیین نامه، به سازمان برنامه وبودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف ۸ هزارمیلیارد ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل ونقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید و برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی (بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در ۱۴۰ شهر بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت بر اساس جدول اعلام شده و با رعایت موارد ذکرشده اختصاص دهد.

بر اساس ردیف ۸ جدول توزیع اعتبارات بخشی از این اعتبار برای توسعه گردشگری نیز اختصاص پیدا می کند. در این ردیف آمده است: «یارانه سود تسهیلات برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای کوچک، متوسط صنعتی، معدنی خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و گردشگری» اختصاص می یابد.

اعتبارات جدول توزیع اعتبارات بند شش جدول ذیل بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، متناسب با تحقق درآمدها ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه جایی است.

موارد یادشده به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مورد نظر، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

توزیع استانی این یارانه براساس کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می شود. منابع پیش بینی شده در این بند نیز برای حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مصوب ۴ خرداد ۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1