2 مارس 2024 - 06:28

اصطبل تاریخی روستای ورکانه به بهره برداری می رسد

28 دسامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/pa6ks

اصطبل تاریخی روستای ورکانه به بهره برداری می رسد
mehrnews.com
اصطبل تاریخی روستای ورکانه

مدیرکل میراث فرهنگی همدان گفت: مشکل اصطبل روستای ورکانه، استفاده از دیوارهای موقت برای جداسازی بود که اکنون این سازه ها برداشته شده و منتظر بهره برداری از این بنا هستیم.

علی مالمیر مدیرکل میراث فرهنگی همدان گفت: اصطبل روستای ورکانه یکی از آثار تاریخی استان همدان در روستای ورکانه است و ما معتقدیم که مهمترین راه حفاظت از بناهای تاریخی از جمله آن، بهره برداری از بناست. اگر این کار انجام نشود، حفاظت از بناها نیز سخت است.

بنابراین ضرورت داشت که از این بنا حفاظت شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. به همین دلیل یک سرمایه گذار اقدام به مرمت کرد و طرح بهره برداری خود را به ما داد. این سرمایه گذار از بومیان منطقه است و می خواهد که این مکان را به محل پرورش اسب تبدیل کند. طرح ارائه شده از سوی سرمایه گذار را پذیرفته ایم.

وی درباره نگرانی دوستداران میراث فرهنگی از مرمت و بهره برداری این سرمایه گذار گفت: بحث ها بر سر چگونگی مرمت است. طرح سرمایه گذار با استاندارد مطابقت داشت و ما هم نظارت داشتیم سقف مجموعه نیز مرمت شد و هزینه های زیادی نیز کرد. اما برای جداسازی قسمت های مختلف دیوارهای موقتی را ایجاد کرده بود که بتواند این جداسازی اسب ها را انجام دهد توجیه اش هم جلوگیری از درگیری اسب ها بود.

اما این سازه موقت بوده و زمانی که خواستیم آنها را بردارد هیچ آسیبی به مجموعه وارد نشد پیشنهاد کردیم برای این کار می تواند از سازه های چوبی و یا نرده ای استفاده کند. این سازه قابل برداشت بود. سرمایه گذار نیز این سازه را حذف کرد و اکنون منتظریم که به بهره برداری برسد.

مالمیر گفت: یکی از مشکلات دیگر ما در بخش بافت تاریخی ورکانه و ساخت و سازهای جدید در آن است. با این وجود توانستیم این روستا را به ثبت ملی برسانیم تا ضابطه مند باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1