24 نوامبر 2020 - 16:18

مدیریت زلزله در بناهای تاریخی تنها با مشارکت بین المللی میسر است

27 دسامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/5e17p

زلزله کرمانشاه

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت تدوین توصیه نامه برای زلزله، تصریح کرد که در این مورد و به دلیل تعداد اندک متخصصین داخلی نیازمند استفاده از تجارب بین المللی هستیم.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مهرداد حجازی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان این مطلب را در نشست تخصصی «زلزله و میراث فرهنگی» که به همت پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی- تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، برگزار شد مطرح کرد.

او به مواردی در خصوص چارچوب یک توصیه نامه برای مدیریت زلزله در بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: تهیه توصیه نامه برای مدیریت زلزله در بناهای تاریخی ایران نیازمند تعریف یک پروژه فراملی با حضور معدود متخصصان ایرانی و نامحدود متخصصان خارجی (با استفاده از تجارب خارجی ) است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجارب بین المللی در این زمینه افزود: برگزاری دوره های آموزشی ادواری برای مرمتگران و برای مهندستان در این راه یک ضرورت است.

به گفته حجازی این توصیه نامه را تنها دو کشور که نام آنها را بیان نکرد در اختیار دارند. ما به اندازه انگشتان دست متخصص ایرانی و به تعداد نا محدودی متخصص خارجی داریم و هیچ راهی نداریم برای دستیابی به یک استراتژی کلی یک پروژه فرا ملی انجام دهیم زیرا نه تجربه داریم و نه پول.

دو کشوری که موفق به نوشتن توصیه نامه شده اند بر اساس منشور اسکارسای آن را تدوین کرده اند زیرا که راهی به جز این نیست و این منشور حاصل بیست سال زحمت متخصص علمی است.

مهناز اشرفی رییس پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی - تاریخی نیز در این نشست گفت: زلزله بم ۱۴سال پیش اتفاق افتاد و در این سالها پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی تاریخی و حفاظت و مرمت آثار فرهنگی تاریخی برنامه های زیادی را در این راستا برگزار کرده و امسال نیز با توجه به زلزله کرمانشاه برگزاری این نشست ضروری به نظر می رسید.

او با اشاره به اینکه بحث زلزله برای ما امری آشنا است و اهمیت تاریخی دارد، افزود: حتی برخی از شهرهای جدید روی خرابه های ناشی از زلزله های گذشته بنا شده اند.

اشرفی با انتقاد از اینکه در سالهای گذشته بعد از وقوع زلزله همواره اسکان موقت دغدغه بوده که البته تمامی سازه های ساخته شده برای اسکان موقت نیز به اسکان دائم تبدیل شده اند گفت: نمونه این موارد را هنوز در بوئین زهرا می توان دید.

در بازسازی های بعد از زلزله باید علاوه بر آثار فرهنگی تاریخی به میراث ناملموس نیز توجه کرد زیرا که تنها میراث کالبدی دارای اهمیت نیستند.

اشرفی با بیان اینکه مقاوم سازی در برابر زلزله در بنای مدرن با تاریخی متفاوت است و نمی توان رفتار یکسانی در مورد هر دو داشت تصریح کرد: بناهای تاریخی ایران در بسیاری از زلزله ها مقاومت کرده سالم مانده اند و این نشان می دهد که سازندگان این بنا ها زلزله را می شناختند و اصول و تمهیدات خاصی را در نظر داشته اند و حال ما باید این اصول را بشناسیم و در مورد آن تحقیق کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1