27 سپتامبر 2022 - 23:26

«آسمان» چگونه 400 میلیارد تومان سود کرد؟

25 دسامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/ep9po

«آسمان» چگونه 400 میلیارد تومان سود کرد؟
poolnews.ir
شرکت هواپیمایی

این روزها دیگر نه تنها به خاطر سوخت و بدهى شاهد کم شدن پروازهاى آسمان نیستیم بلکه آسمان در صدر ١٤ شرکت داخلى از نظر جابجایى مسافر قرار گرفته است.

مدیرعامل سابق شرکت آتیه صبا چندی پیش در یادداشتی عنوان کرد: در اواخر سال ٩٤ وقتى خبر ورشکستگى کارخانه قدیمى ارج با بیش از ٥٠ سال سابقه اعلام شد خیلى از میانسال ها و سالمندانی که تولیدات آن کارخانه را به یاد داشتند این خبر برایشان باور کردنى نبود؛ همزمان با این خبر مسئولیت مدیریت هلدینگ آتیه صبا زیر مجموعه صندوق بازنشستگى در بهمن ماه ٩٤ به بنده واگذار شد.

وی در ادامه افزود: هلدینگى بیش از ٥٠ شرکت آن همگى در حالت ورشکستگى بودند که یکى از آنها شرکت نام آشناى هواپیمایى آسمان بود که با یک بررسى اولیه متوجه شدیم این شرکت بالغ بر صدها میلیارد تومان بدهى و فقط ٨ هواپیماى قابل استفاده بیش از ٣٥٠٠ پرسنل دارد و صندوق بازنشستگى میبایستى ماهانه حداقل ١٤ میلیارد تومان حقوق پرداخت کند و ماده ١٤١ نیز چند قدمى با این شرکت فاصله داشت.

طبق گفته او، بلافاصله پس از اطلاع از عمق فاجعه با علائى مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان با تشکیل کارگروهى به منظور بررسى وضعیت ناگوار شرکت و تبدیل آن به شرکتى درآمدساز دست به کار شدیم و تعداد هواپیماهاى زمین گیر این شرکت که بالغ بر ٢٠ هواپیما بودند و هر کدام به دلایلى از پرواز باز مانده بودند را شناسایی و نقاط ضعفشان را برطرف کردیم.

به طور متوسط تا پایان بهمن ماه ٩٥ که بنده افتخار مدیر عاملی هلدینگ را داشتم هر سه ماه دو هواپیما به ناوگان افزوده شد که نهایتاً مجموعه هواپیماهاى شرکت هواپیمایی آسمان به ٢١ فروند رسید و مجموعه بدهى این شرکت که بالغ بر ٧٠٠ میلیارد تومان بود را یکى پس از دیگرى با بانک ها و بعضاً به صورت تهاتر تسویه کردیم و این باعث شد که مجموع ٣٥٠٠ نفر پرسنل به جمع بیکاران اضافه نگردد؛ جالب اینکه یکى از هواپیمایى که جزء هواپیماهاى زمین گیر بود و توانستیم موتور آن را جایگزین کنیم هواپیماى ٣٤٠ بود که ریاست محترم جمهورى را در شهریور ماه سال جارى به نیویورک برد.

این روزها دیگر نه تنها به خاطر سوخت و بدهى شاهد کم شدن پروازهاى آسمان نیستیم بلکه آسمان در صدر ١٤ شرکت داخلى از نظر جابجایى مسافر قرار گرفته است و پس از برگزارى مجمع در سال ٩٥ موفق به سودآورى ٤٠٠ میلیارد تومان شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « تین نیوز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1