اقدام حفاظتی و رفع خطر از قلعه پرتغالی های

16 دسامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/sj38p

قلعه پرتقالی ها

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان گفت: اقدام حفاظتی و رفع خطر از قلعه پرتغالی های جزیره هرمز شده است.

محسن ضیایی در مورد ریزش قسمتی از دیوار قلعه پرتقال ها در جزیره هرمز، بیان داشت: در چند روز گذشته بر اثر فرسایش و آسیب های جوی و شرایط خاص اقلیمی و رطوبت بالای هوای جزیره هرمز شاهد فرو ریختن کمتر از یک متر مربع از پوسته جداره بیرونی دیواره قلعه هرمز بودیم که بعد از کسب اطلاع از این موضوع از سوی یگان حفاظت اداره کل سریعا نسبت به رفع خطر تثبیت بخش های پیرامون اقدام شد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ طرح مرمت قلعه مذکور توسط مشاور آماده شده، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز بخش های ورودی و موج شکن پیرامون قلعه مرمت شده است.

این قلعه با وجود مرمت هایی که در سال های گذشته بر روی آن انجام شده همچنان نیازمند مرمت است که برای همین منظور، تقاضای ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص این مبلغ برای مرمت قلعه پرتغالی های هرمز موافقت کرد و استان نیز دستور پرداخت تخصیص درخواستی را در پی نوشت نامه مذکور اعلام داشته است و باید منتظر دریافت بودجه ماند.

امید می رود با دریافت این اعتبار بتوان ۷۰ درصد قلعه پرتغالی های جزیره هرمز را مرمت کرد و امکانات حفاظتی بنا را افزایش داد.

ضیایی در پایان افزود: امکان تخریب و آسیب دیدگی در تمامی آثار تاریخی و به صورت اخص ابنیه تاریخی در سراسر کشور وجود دارد و این امر با اقدامات حفاظتی و مرمتی که در طول سال انجام می گردد قابل پیگیری و رفع خطر می شود و در استانهای جنوبی به دلیل شرایط سخت اقلیمی و گرمی بسیار زیاد و نیز رطوبت بسیار بالای دما و نوع مصالح مورد استفاده در آثار و ابنیه تاریخی احتمال وقوع اینگونه اتفاقات قابل پیش بینی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1