26 سپتامبر 2022 - 20:25

تنها ۱۷ درصد حمل و نقل تهران ریلی است

11 دسامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/f29hq

تنها ۱۷ درصد حمل و نقل تهران ریلی است
respina24.com
حمل و نقل ریلی

تنها ۱۷ درصد حمل و نقل تهران ریلی است، در حالیکه بر اساس مصوبه آلودگی هوا باید این میزان ۳۰ درصد باشد.

"محمد حسین مقیمی"

محمد حسین مقیمی دیروز در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران طی سخنانی با اشاره به اختصاص۱۰ درصد ظرفیت نیروگاه ها برای تولید انرژی بادی و خورشیدی اشاره کرد و گفت: این مساله مصوبه دولت بوده است و باید اجرایی شود.

وی قانون هوای پاک را مورد اشاره قرار داد و افزود: همه دستگاه ها براساس قانون هوای پاک، مصوبه دولت و برنامه پنجم و ششم باید به وظایف خود در کنترل و کاهش آلودگی هوا عمل کنند.

استاندار تهران با تاکید بر توسعه خطوط مترو در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی شهرداری نتوانسته به برنامه برسد.

بر اساس مصوبه آلودگی هوا، ۳۰ درصد حمل و نقل باید ریلی باشد، در حال حاضر ۱۷ درصد محقق شده و به ۱۳ درصد توسعه حمل و نقل ریلی نیاز است.

استاندار تهران بر رفع عقب ماندگی ها از طریق جذب سرمایه گذار تاکید کرد و افزود: در حال حاضر که فصل تصویب بودجه است، بهترین زمان برای دستیابی به هدف توسعه حمل و نقل ریلی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1