31 اکتبر 2020 - 14:10

چرا باید عوارض خروج از کشور 3 برابر شود؟

10 دسامبر 2017 - 18:00 dsfr.ir/uv7o1

چرا باید عوارض خروج از کشور 3 برابر شود؟
دانیال رمیزی پور
آیا مسافران سفرهای خارجی با سه برابر شدن عوارض خروج از کشورموافقند؟

دولت محترم هدف چیست؟ ایرانیها کمتر سفر کنند؟ یا آمار سفر بالا رفته و طمع برتان داشته است؟ شاید فکر کردید ما که خارج میرویم زیادی پول داریم؟

خبر را می خوانم، خنده ام میگیرد. من یک جهانگردم و عاشق تجربه فرهنگهای مختلف و سفر. بگذارید با آمار بگویم، همین امسال 36 پرواز داخلی و خارجی داشته ام. کنجکاوم و این حسم سیری ندارد. یکی از کنجکاویهایم این بود 75 هزار تومان عوارض خروج از کشور و خیلی از هزینه های دیگر برای چیست و کجا خرج میشود؟

آنقدر هم پرت نیستم که فکر کنم این عوارض، برای دادن خدمات به مسافر هزینه میشود و یا صرف حفظ میراث فرهنگی و یا هرچیز در زمینه گردشگری میشود. با کوچکترین نوع کنجکاوی می توان سطح خدمات فرودگاههای کشور را دید. آیا در حد لیاقت مردم ایران است؟

به آن 75 هزار تومان معترض بودم تا اینکه امروز شد 220 هزار تومان.
دولت محترم هدف چیست؟ ایرانیها کمتر سفر کنند؟ یا آمار سفر بالا رفته و طمع برتان داشته است؟ شاید فکر کردید ما که خارج میرویم زیادی پول داریم؟ کم از جیب ما نرفته که اینگونه هم برود.

رئیس دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و گفت هر قدمی بتوانیم برای حمایت از مردم برمیداریم. اولا با این لایحه این جمله رئیس جمهور محترم بیشتر شبیه به لبخندی تمسخر آمیز به سوی مردم بود. دوما در همین اولین قدم بویی از حمایت از "مردم ایران" نمی آمد. کدام مردم منظورتان بود؟

پیش از این یکبار عوارض خروج می پرداختیم که برای یکسال کافی بود. کمی بعد برای هر خروج، عوارض جداگانه دریافت شد. عوارضی که خود زیر سوال بود اینک سه برابر شده است. دولتمرد عزیز تابحال از گیت مسافران عادی فرودگاه ها رد شده اید؟ صف مسافران را دیده اید؟

1