27 سپتامبر 2022 - 20:02

عوارض خروج از کشور، سه برابر شد

10 دسامبر 2017 - 15:30 dsfr.ir/4c8q6

عوارض خروج از کشور، سه برابر شد
deidehban.ir
افزایش عوارض خروج از کشور

بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس در بودجه ۹۷ عوارض خروج از کشور به ۲۲۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند. این عوارض در حال حاضر ۷۵ هزار تومان است. به بیان ساده تر، عوارض مذکور حدود سه برابر شده است.

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان پیش بینی شده که در دو بخش تامین می شود. عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرین حج تمتع و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

روند دریافت عوارض خروج به این صورت است، که برای سفر اول برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می شود. در سفر دوم ۵۰ درصد به این عوارض اضافه شده و رقم به ۳۳۰ هزار تومان می رسد. در سفر سوم و سفرهای بعدی نیز عوارض تا صد در صد افزایش خواهد داشت.

سال گذشته در لایحه بودجه عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در دو بخش بود. عوارض خروج هوایی که برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی که برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده بود. همچنین برای افرادی که به منظور حج تمتع، عمره و عتبات عالیات از کشور خارج می شدند، عوارض ۵۰ درصد تعیین شده بود.

از عوارض دریافتی خروج مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص پیدا می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1