ابراز تردید دادگاه عالی آمریکا نسبت به توقیف اشیای باستانی ایران

6 دسامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/fi3sx

ابراز تردید دادگاه عالی آمریکا نسبت به توقیف اشیای باستانی ایران
moeinmosleh.com
موزه

دادگاه عالی آمریکا نسبت به ضبط اشیای باستانی ایران در شیکاگو برای پرداخت 71 میلیون غرامت به خانواده قربانیان بمب گذاری سال 1997 در اورشلیم در پی حکم ضد ایرانی دادگاه آمریکا ابراز تردید کرد.

برخی مدعیان دریافت غرامت، گفته های خود را در دادگاه عالی آمریکا مطرح کردند.

به موجب قانون آمریکا، محاکم این کشور می توانند، در صورت صدور حکم پرداخت غرامت برای موسسات خارجی یا دیگر کشورها به شهروندان آمریکایی، در صورت لزوم اموال این کشورها در آمریکا را توقیف کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1