25 فوریه 2024 - 06:43

ثبت جهانی ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل های هیرکانی

3 دسامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/bo32k

ثبت جهانی ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل های هیرکانی
sinapress.ir
جنگل هیرکانی ایران

جنگل خزری، گنج بی بدیل است و امیدواریم با ثبت ۱۵۰ هزار هکتار در ۱۲ لکه انتخاب شده در شمال جنگل های ایران، بتوانیم این اکوسیستم ها را حفظ و دنیا را از خدمات اکوسیستمی ارزشمند آن برخوردار کنیم.

"پرفسور هانس دیتر کناپ"

پرفسور "هانس دیتر کناپ"، نماینده سازمان یونسکو و بنیاد سوکهو از کشور آلمان در دومین همایش حمایت از جنگل های هیرکانی در شهرستان قائم شهر، با اشاره به فرصتی که برای دیدن جنگل های هیرکانی از طریق دانشگاه منابع طبیعی کرج در طول ۲۵ سال کارش در پست «مسئول ارتباطات بین المللی آلمان» داشته است.
اظهار کرد: تاکنون در هیچ جای دیگر دنیا چنین جنگل هایی را ندیده بودم و بسیار ناراحتم که این جنگل های با ارزش در معرض تخریب از طریق قطع درخت و چرای بیش از ظرفیت منطقه قرار گرفته اند.

وی یکی از راهکارها برای حفظ این جنگل ها را براساس تصمیم های گرفته شده برقراری ارتباط نزدیک با سازمان فدرال آلمان و سازمان منابع طبیعی ایران در آن زمان دانست و گفت: برای استمرار این ارتباط در سال ۲۰۰۱ کنفرانسی مشترک در شهر چالوس برگزار شد و در همان سال طرحی برای حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر زیستی و مدیریت یکپارچه جنگل های خزری را آغاز کردیم، که خروجی برگزاری همایش در چالوس در آن زمان معرفی جنگل های هیرکانی به عنوان منبع طبیعی به جهان بود و در نهایت تصمیم گرفته شد. تا قسمت های بکر و دست نخورده جنگل خزری برای ثبت در میراث جهانی یونسکو شناسایی شود.

نماینده سازمان یونسکو از کشور آلمان اظهار کرد: در یک سال گذشته با بنیاد سوکو که بودجه ای را از کشور محیط زیست فدران آلمان برای ثبت جنگل های خزری در میراث بشری یونسکو در اختیار دارد، شش کنفرانس در ایران و آلمان برگزار و کمیته راهبردی تشکیل شد که به ثبت جنگل های خزری در میراث جهانی یونسکو کمک کند. اکنون نیز به ثبت جهانی جنگل های خزری بسیار نزدیک شده ایم.

در طول انجام این مطالعه، باید ارزش های جهانی جنگل های هیرکانی را پررنگ و اثبات کنیم که این جنگل در برابر سایر جنگل های دنیا برتر است. بنابراین تمامی جنگل های دنیا را بررسی کردیم تا برتری جنگل خزری را به اثبات برسانیم تا فرآیند ثبت انجام شود.

کناپ با اشاره به از بین رفتن جنگل های پهن برگ خزان کننده باستانی در همه دنیا به جز شمال ایران، گفت: اروپایی ها شاید ایران را بیابان تصور کنند و از اینکه ایران توانسته با توجه به بیابانی بودنش جنگل های باستانی خود را حفظ کند بسیار شگفت زده هستند.

این فعال محیط زیست کشور آلمان، ادامه داد: فراموش نکنید که بدنه دولت قوی است و برای حفظ این گنجینه ارزشمند به کمک سازمان های مردم نهاد نیاز است که آنان برای حفاظت از جنگل های هیرکانی باید تلاش کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1