طرح تحمل صفر برای آلودگی پلاستیکی اقیانوس ها

2 دسامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/ii3bi

آلودگی اقیانوس ها

گزارش های خبری حاکی از توافق احتمالی نمایندگان کشورهای عضو مجمع محیط زیست، سازمان ملل با طرحی برای تحمل صفر آلودگی پلاستیکی اقیانوس ها است.

مجمع محیط زیست سازمان ملل که عالی رتبه ترین نهاد تصمیم گیری جهان در زمینه محیط زیست محسوب می شود، قرار است از چهارم تا ششم دسامبر 2017 ( 13 تا 15 آذر) در نایروبی مرکز کنیا در خصوص موضوع فراگیر آلودگی تشکیل جلسه دهد.

در این نشست از دولت ها خواسته می شود که به سمت یک معاهده قانونی برای ممنوع کردن ورود زباله های پلاستیکی به دریا اقدام کنند.

در حال حاضر کشتی ها از تخلیه زباله های پلاستیک در دریا منع می شوند. اما هیچ قانون بین المللی علیه انداختن زباله های پلاستیکی به دریا از روی زمین وجود ندارد.

کارشناسان می گویند، زباله های پلاستیکی اقیانوس ها، موضوع واضحی برای انعقاد یک معاهده جهانی هستند؛ چرا که پلاستیک ها تهدید بزرگی محسوب می شوند و آلودگی پلاستیکی مرز بین المللی نمی شناسند.

هم اکنون هیات هایی در نایروبی سرگرم آماده سازی زمینه انعقاد این معاهده برای نشست نمایندگان محیط زیست سازمان ملل در هفته آینده هستند. گفته می شود که توافق گسترده ای در خصوص لزوم اتخاذ یک اقدام شدیدتر برای مبارزه با بحران پلاستیک وجود دارد.

این هیات ها سرگرم راه اندازی یک گروه کاری هستند تا گزینه هایی را برای اقدام جهانی در زمینه مبارزه با زباله های پلاستیکی و میکروپلاستیک ها بررسی کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1