مرمت قدیمی ترین عروسک های خیمه شب بازی ایران

30 نوامبر 2017 - 14:30 dsfr.ir/e108e

مرمت قدیمی ترین عروسک های خیمه شب بازی ایران
tehrannews.ir
خیمه شب بازی

طرح مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از عروسک های شاخص از مجموعه موزه عروسک و اسباب بازی کاشان که از قدیمی ترین آثار موزه و متعلق به دوره قاجار، آغاز شد.

فاطمه علی میرزایی، کارشناس بخش بافته پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی با اعلام این خبر گفت: در این فرایند ابتدا عروسک ها از نظر سابقه تاریخی، مواد و روش های ساخت با کمک روش های آنالیز آزمایشگاهی و دستگاهی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با انتخاب روش برخورد مناسب و در نظر گرفتن مبانی حفاظت خاص این گروه از آثار عملیات حفاظت و مرمت آنها آغاز می شود.

به گفته این کارشناس، این طرح به دلیل جنسیت و کیفیت ارزشی متفاوت آثار، از طرح های منحصربفردی است که در پژوهشکده حفاظت و مرمت انجام می شود.

امیر سهرابی مدیر موزه عروسک و اسباب بازی کاشان نیز در این رابطه گفت: عروسک ها از سه مجموعه موزه که نیاز به رسیدگی و حفاظت اضطراری داشتند، انتخاب شده اند، که یکی از سه مجموعه را می توان قدیمی ترین مجموعه عروسک های خیمه شب بازی در ایران مربوط به دوره قاجار به حساب آورد که به نظر می رسد از جنس مواد متداول ساخت عروسک در این دوره مانند خمیر مقوا نیستند.

isna.ir

به همین دلیل اقدامات حفاظتی، مرمتی و مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت با فراهم کردن شرایط پایدار با قابلیت نمایش مناسب برای این آثار، درِ تازه ای در شناسایی فن ساخت و مواد بکار رفته در آنها را باز می کند.

براساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این طرح در بخش مطالعات پژوهشی با حمایت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و در بخش اجرایی با پشتیبانی اداره کل موزه ها انجام می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1