درخواست برخورد با عاملان تخریب بنای تاریخی در اصفهان

27 نوامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/hz1my

تخریب بنای تاریخی در اصفهان

پیگیری های حقوقی و قضایی از عاملان تخریب بنای تاریخی نائل در اصفهان آغاز شده و باید اشد مجازات برای عاملان تخریب این بنای ارزشمند تاریخی در نظر گرفته شود.

"محمدحسن طالبیان"

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور؛ از اعزام گروه های فنی مرمتی، بازرسی و حقوقی به اصفهان خبر داد و گفت: هم اکنون کارگاه مرمت و بازسازی عین به عین خانه صفوی نائل که در سال 1354 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، تجهیز شده است.

خانه تاریخی نائل یکی از بناهای ارزشمند دوره صفوی در اصفهان است که شامگاه پنجشنبه گذشته، دوم آذرماه توسط عده ای ناشناس به علت تعریض مسیر، تخریب شد.

طالبیان به اعزام گروه های فنی مرمتی، حقوقی و بازرسی و نماینده ای از سوی یگان حفاظت به همراه کارشناسان استان برای بررسی دقیق مساله اشاره کرد و افزود: قرار است در مرحله نخست، بازسازی حصار و تحدید زمین و در مرحله دوم، پیگیری پلان و آماده سازی عین به عین خانه بر اساس مستندات موجود صورت گیرد.

از آنجا که خانه نائل در سال 1354 در فهرست آثار میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است تمامی مستندات در رابطه با این بنا موجود است که بر اساس همین مستندات، طرح بازسازی اجرا می شود.

همچنین اقدام قضایی درخصوص عامل تخریب خانه نائل انجام شده که پس از بررسی های گزارش های مستند با متخلفان و عاملان این اقدام برخورد قانونی خواهد شد.

خانه تاریخی سید جواد نائل مربوط به اواخر دوران صفویه در کوچه مسجد مصری در محدوده میدان قدس (طوقچی) اصفهان واقع شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1