10 میلیون دلار برای تالاب بختگان در صورت نهایی شدن سند احیا

21 نوامبر 2017 - 12:30 dsfr.ir/bz8g2

10 میلیون دلار برای تالاب بختگان در صورت نهایی شدن سند احیا
mehrnews.com
تالاب بختگان

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: در صورت نهایی شدن پیش نویس سند احیای تالاب بختگان، حدود 10 میلیون دلار از سوی صندوق سازگاری به این پروژه تعلق می گیرد.

صندوق سازگاری با تغییر اقلیم از نهادهای سازمان ملل متحد، در سال 2001 برای تأمین مالی پروژه ها و برنامه های سازگاری کشورهای در حال توسعه عضو پروتکل کیوتو که به طور ویژه نسبت به اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند، تاسیس شد و به گفته ابوالفضل آبشت، موضوع پروژه هایی که تعریف می کند، سازگاری با تغییر اقلیم است. که بر اساس آن با ارائه سند یک پروژه تا سقف 10 میلیون دلار کار مشترک انجام می دهد.

از ابتدای سالجاری تهیه سند پروژه سازگاری با تغییر اقلیم در بختگان را آغاز و پروپوزال مقدماتی را تهیه کردیم؛ سند برای نمایندگان دفتر منطقه ای و وزارت امور خارجه فرستاده شد، و در نهایت به یک چارچوب کلی رسیدیم.

آبشت گفت: درابتدای کار برای این که نهادهای دیگری هم درگیر پروژه شوند به این سمت رفتیم که علاوه بر سازمان محیط زیست زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیز درگیر ماجرا شوند. بنابراین پروژه بختگان پروژه ای مشترک میان این سه نهاد و بین بخشی شد.

در واقع با هدف احیای تالاب بختگان می توانیم جامعه محلی اطراف این تالاب را با تغییرات اقلیم سازگار کنیم، یعنی هر قدر بتوانیم محیط زیست را پایدارتر مدیریت کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که تغییرات اقلیمی کمترین اثر را روی جوامع محلی داشته باشد.

بخش دیگر، سازگار کردن جوامع محلی و توانمندسازی آنها در مقابل تغییر اقلیم است تا توان لازم را برای ادامه معیشت و حیات در صورت تغییر اقلیم داشته باشند و کمترین آسیب را بپذیرند.

مدیر طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: بر این اساس اکنون این پروژه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و تسهیلگری دفتر عمران ملل متحد( UNDP ) در حال پیشرفت است.

در این راستا پروپوزالی که تهیه شده بود، در جلسات مشورتی ارائه شد. و بر اساس آن یک کمیته فنی در سطح ملی شکل گرفت. که نمایندگان این دستگاه ها در آن کمیته حضور دارند؛ این نمایندگان برنامه ها و اهدافشان را مطرح کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که یک مشاور ارشد بین المللی به کار گیریم که از کشور نیوزیلند انتخاب شد، همچنین یک مشاور ملی انتخاب شد. که در سطح ملی بتواند اطلاعات را جمع آوری و در اختیار مشاور ارشد قرار دهد. تا بتواند پروپوزال اصلی را تهیه کند.

همچنین یک مشاور هم از سمن های محلی در استان فارس انتخاب کردیم که بتواند در سطح محلی همزمان هم تسهیلگری کند و هم زمینه نشست هایی را فراهم کند که این مشاور بین المللی و ملی از منطقه خواهند داشت.

آبشت تاکید کرد: قرار است تمام جوانب در حوضه آبریز دریاچه بختگان در این پروژه دیده شود، از این رو باید سازگاری جوامع محلی در صورت تاثیرات تغییر اقلیم اتفاق بیفتد برای همین باید صدا و نیازهای جوامع محلی را به خوبی بشنویم و درک کنیم و باید در پروپوزالی هم که می خواهیم تهیه کنیم، این اولویت ها و مشکلات جامعه محلی پررنگ تر دیده شود.

اکنون مشاور ارشد بین المللی به ایران سفر کرده و تاکنون نیز چندین جلسه برگزار شده است؛ او از منطقه بازدید کرده و با جامعه محلی از نزدیک آشنا شده و قرار است فردا (30 آبان) جلسه نهایی با حضور مشاور ارشد بین المللی به همراه اعضای کمیته در تهران برگزار شود تا پیش نویس اولیه آن پروپوزال تهیه شود.

چون تمام اطلاعات جمع آوری شده و در جلسه فردا مطرح می شود انتظار داریم پیش نویس اولیه تهیه، نهایی و از طریق UNDP به صندوق سازگاری ارسال شود تا امیدوار باشیم بتواند اعتباری حول و حوش 10 میلیون دلار را برای کشور بیاورد. که در این راستا سه نهاد سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت UNDP درگیر این پروژه خواهند بود.

البته فقط موضوع احیای تالاب بختگان نیست بلکه مسائل مختلفی مانند کشاوزی پایدار، کاهش فشار بر منابع آب، مدیریت منابع آبی، مدیریت حوضه آبخیز و مدیریت تنوع زیستی در این پروژه مد نظر است. که هر کدام از آنها اگر به شکل صحیح مدیریت شوند خروجی آن افزایش تاب آوری جامعه محلی خواهد بود تا بتواند با تغییر اقلیمی که اتفاق می افتد به نحو مطلوبی خودش را سازگار کند.

وضعیت کنونی بختگان خوب نیست

وی درباره وضعیت کنونی تالاب بختگان گفت: اکنون وضعیت تالاب بختگان مناسب نیست. البته ابتدای سال که بارندگی داشتیم وضعیت خوب بود حتی زادآوری فلامینگوها را داشتیم و بخشی هم جامعه محلی کمک کردند. تا جوجه فلامینگوها به مرحله رشدی برسند که بتوانند مهاجرت خودشان را داشته باشند. اما در حال حاضر بختگان وضعیت خوبی ندارد.

تالاب بختگان

تالاب یا دریاچه بختگان، از دریاچه های ایران در استان فارس است که اکنون خشک شده است. این دریاچه زیستگاه زمستانه پرندگانی مانند فلامینگو، درنا، کبوتر دریایی، آب چلیک، مرغابی و غاز بودد که از روسیه و دشت های سیبری به ایران مهاجرت می کردند و تمام آنها در حفظ بوم ساختار و محیط زیست نقش بسیار ارزنده ای داشتد.

دریاچه بختگان، باعث افزایش رطوبت هوا می شد و به علت بلند بودن ارتفاع کوه های پیرامون نی ریز، رطوبت حاصله در هوای همان منطقه باقی مانده و باعث ثمردهی درختان انجیر، بادام، رز و زیتون در کوه ها می شد. که می توان به نوعی آن را آبیاری مصنوعی کوه ها نامید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1