تفاهم نامه همکاری ایران و روسیه در حوزه میراث فرهنگی

21 نوامبر 2017 - 10:30 dsfr.ir/cc2ra

امضای قرارداد همکاری ایران و روسیه

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و موزه دولتی آرمیتاژ در زمینه های باستان شناسی، تاریخ، مرمت، مطالعه فرهنگی و هنر همکاری می کنند.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این همکاری به موجب یادداشت تفاهم همکاری علمی پژوهشی بین این دو نهاد با هدف انجام کارآمدترین همکاری های بشردوستانه و علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ، مرمت میراث فرهنگی، مطالعه کتیبه های بناهای تاریخی، زبان ها، هنرها، آموزش هیأت علمی و تبادل تجربیات با توجه به تحقیقات پربار در طول سالیان بسیار از سوی طرف ها صورت می گیرد.

بر اساس این تفاهم نامه که در سنت پترزبورگ به امضای سید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و "میکائیل پیوتروفسکی"، مدیرکل موزه دولتی ارمیتاژ روسیه رسید، انجام پژوهش های باستان شناسی مشترک در امکاناتِ واقع در هر دو کشور و در کشور سوم مطابق تصمیم طرف ها، توسعه طرح های مشترک برای مرمت میراث فرهنگی با لزوم به انعقاد الحاقیه هایی در مورد نحوه اجرا و منابع مالی آنها، تبادل اطلاعات علمی به دست آمده در تحقیقات و... از موارد این همکاری به شمار می آید.

همچنین این همکاری در زمینه های آماده سازی انتشارات علمی مشترک درباره برنامه های علمی تصمیم گیری شده، مشارکت کارکنان پژوهشگاه و آرمیتاژ در انجام موارد برنامه ریزی شده، انجام آموزش و سفرهای کاری، برنامه های تحقیقاتی جداگانه، برگزاری کارگاه برای آموزش پژوهشگران جوان، تبادل ادبیات جدیدی میان کتابخانه های علمی پژوهشگاه و آرمیتاژ و... انجام می گیرد.

بر اساس حقوق و تعهدات ذکر شده در این تفاهم نامه، انجام پژوهش های علمی باستان شناسی در رابطه با موضوعات تصمیم گرفته شده توسط طرفین به طور مشترک، برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی ها و دعوت از کارکنان پژوهشگاه برای شرکت در آنها، مشارکت در هم اندیشی ها و فراهمایی هایی که توسط پژوهشگاه برگزار می شود و نیز انتشار مشترک آثار، دعوت از پژوهشگران پژوهشگاه برای ارائه مشاوره علمی در موضوعات و برنامه های علمی تدوین شده توسط آرمیتاژو... از مواردی است که موزه آرمیتاژ باید انجام دهد.

بر اساس این یادداشت تفاهم، پژوهشگاه نیز موظف است مواردی مانند کمک به کارکنان آرمیتاژ در سازماندهی و انجام پژوهش های باستان شناسی (تأمین اقامت در پایگاه های باستان شناسی پژوهشگاه و غیره)، دعوت از پژوهشگران آرمیتاژ برای شرکت در هم اندیشی ها، فراهمایی ها و انتشار آثار علمی مشترک،شرکت در هم اندیشی ها و فراهمایی های برگزار شده توسط ارمیتاژ، دعوت از پژوهشگران آرمیتاژ برای مشاوره علمی در زمینه برنامه های علمی و مرمت تدوین شده توسط پژوهشگاه و... را انجام دهد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1