31 اکتبر 2020 - 14:45

امنیت گردشگران خارجی در سیستان و بلوچستان افزایش می یابد

26 ژوئیه 2015 - 16:30 dsfr.ir/qk6or

امنیت گردشگران خارجی در سیستان و بلوچستان افزایش می یابد
شهر سوخته زابل

معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خواستار تشکیل کمیسیون امنیت گردشگران خارجی برای طرح موضوعات و تصمیم گیری به موقع در این زمینه شد.

سرگرد رسول زاده در نشست مشترک با اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بر آمادگی کامل مرزبانی برای فراهم کردن بستر مناسب جهت ارتقای امنیت گردشگران تاکید کرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن تقدیر از عملکرد مناسب مرزبانی استان اعلام کرد: گردشگران خارجی نیازمند تامین امنیت به شکل نامحسوس بوده و باید همه با هم در کلیه بخش ها به گونه ای تلاش کنیم تا نگاه ها نسبت به استان تغییر پیدا کند.

مجتبی میرحسینی افزود: ورود گردشگران خارجی تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم استان دارد. ایجاد واحد پلیس گردشگری در مرزبانی و فرماندهی انتظامی استان اهمیت بسزایی در مواجهه علمی و آگاهانه با گردشگران و ایجاد رضایت برای آنان خواهد داشت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1