29 آوریل 2021 - 13:06

حریم ارگ کریمخانی زیر سایه «آسمان»!

26 اوت 2017 - 11:00 dsfr.ir/b45aq

حریم ارگ کریمخانی زیر سایه «آسمان»!
iribnews.ir
هتل آسمان شیراز

هتل آسمان، حریم ارگ کریمخانی را مورد خدشه قرار داده و نگرانی ها را برای عدم امکان ثبت جهانی این اثر به همین دلیل ایجاد کرده است.

این روزها موضوع خدشه بصری یک هتل در حال ساخت به چشم انداز ارگ کریمخان زند شیراز بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و دوستداران میراث فرهنگی استان فارس قرار گرفته است. در جدیدترین رویداد خبری مرتبط با این پرونده، میراث فرهنگی فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: «این اداره هرگز به مشکل خدشه دار شدن حریم منظری ارگ کریمخانی بی تفاوت نبوده است.»

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس افزود: « به دلیل اخبار منتشره در روزهای اخیر درباره خدشه دار شدن حریم منظری ارگ کریمخان زند و مشکل ارتفاع هتل در حال ساخت «آسمان» و بی تفاوت بودن میراث فرهنگی استان فارس به این موضوع، لازم می داند برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی توجه علاقه مندان به میراث فرهنگی را بدون متهم کردن شخص، سازمان یا دستگاهی و صرفا برای آگاهی به مواردی جلب کند.»

در این اطلاعیه آمده است: «پیرو این اتفاق از آنجایی که بحث های گوناگونی پیرامون حریم منظری ارگ کریمخانی مطرح شد میراث فرهنگی فارس موضوع را از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی پیگیری کرد و پس از مراجعات متعدد، این شورا پاسخ خود را با تاکید بر لزوم رعایت ضابطه مصوب کمیسیون ماده پنج شهرداری شیراز درباره صدور مجوز ساخت هتل ارائه کرد.»

اطلاعیه میراث فرهنگی فارس افزوده است: «براساس اظهارنظر کارشناسان شورای عالی معماری و شهرسازی، اداره کل میراث فرهنگی فارس موضوع را از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مجدانه پیگیری کرد و در نهایت با توجه به داشتن مجوز قانونی مالک هتل از شهرداری شیراز رای به نفع وی صادر شد. بنابراین شایعات مطرح شده در فضای مجازی و رسانه ها مبنی بر بی تفاوتی یا عدم پیگیری موضوع از سوی میراث فرهنگی استان با واقعیت مطابقت ندارد.»

براساس این اطلاعیه، هتل آسمان باید با ضوابط معماری مصوب M6 ساخته می شد اما با توجه به اینکه بیشتر هتل های شهر شیراز متمرکز در خیابان رودکی هستند، شهرداری شیراز در یک مرحله با افزایش ضابطه این هتل به M10 و در مرحله ای دیگر به M14 در کمیسیون ماده پنج موافقت کرد؛ هر چند که بعد از طی این مراحل و با وجود مصوبه کمیسیون مذکور، شهرداری مجوز ساخت هتل مذکور را به 5/ 17 طبقه افزایش داده است.

1