1 فوریه 2023 - 20:59

فرانسه مقصد نخست گردشگری جهان

25 آوریل 2015 - 05:15

فرانسه با میزبانی نزدیک به 84 میلیون گردشگر در سال 2014 بار دیگر مقصد نخست گردشگری جهان لقب گرفت.

بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی جهانگردی فرانسه با میزبانی نزدیک به 84 میلیون گردشگر در سال 2014 بار دیگر مقصد نخست گردشگری جهان بوده، البته در همین سال فرانسه از حیث کسب درآمد از صنعت گردشگری در رتبه چهارم جهان قرار گرفت.

بر اساس همین گزارش، آمریکا همچنان رتبه نخست جهانی را از حیث کسب درآمد از محل صنعت گردشگری به خود اختصاص داده و در سال 2014 به درآمد 177 میلیارد دلاری از محل این صنعت دست یافت و در رتبه هلای بعدی نیز اسپانیا، چین و فرانسه قرار گرفتند. این در حالیست که تنها در شهر پاریس حدود نیم میلیون نفر در صنعت گردشگری و صنایع مرتبط به کار اشتغال دارند.

بر اساس آمارها صنعت گردشگری که 7 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه را به خود اختصاص داده سالانه حدود 150 میلیارد یورو  ارز وارد چرخه اقتصادی این کشور می کند و فرانسه با حدود دو میلیون شاغل در صنعت گردشگری بیشترین تعداد شاغلان در این صنعت در قاره اروپا پس از اسپانیا را به خود اختصاص داده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1