دیوار جنوبی تخت جمشید نمایان شد

21 اوت 2017 - 16:00 dsfr.ir/w39du

هیئت باستان شناسی آبراهه های تخت جمشید در حال کاوش

هم زمان با کاوش آبراهه های تخت جمشید، دیوار پنهان بخش جنوبی مجموعه جهانی تخت جمشید آشکار و شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی اسدی باستان شناس و سرپرست هیئت باستان شناسی آبراهه های تخت جمشید روز یکشنبه 29 مرداد 96 گفت: «با شروع کاوش های تخت جمشید از 90 سال پیش خاک حاصل از کاوش ها در بخش جنوبی تخت گاه تل بزرگی را به وجود آورده که بخشی از دیوار جنوبی را ناپدید کرده بود.»

اسدی افزود: «در فصل سوم کاوش آبراهه های تخت جمشید بخشی از این دیوار که 14 متر ارتفاع دارد کشف شد.»

او ادامه داد: «با خاک برداری کامل از دیوار جنوبی، مسیر گردشگری نیز در آینده تغییر خواهد کرد.»

مسعود رضایی منفرد مدیر پایگاه تخت جمشید نیز گفت: «اگر این طرح طی سال های آینده به پایان برسد، مسیر اصلی ورود مردمان هخامنشی را طراحی خواهیم کرد.»

مجموعه پارسه (تخت جمشید) نزدیک به 26 قرن پیش ساخته شده و 126 هزار متر مربع مساحت دارد. تخت جمشید حدود 60 کیلومتری شمال شیراز در حوزه شهرستان مرودشت قرار دارد.

1