27 فوریه 2021 - 13:07

رفت و آمدهای خبرساز در معاونت گردشگری

17 اوت 2017 - 08:30 dsfr.ir/a427y

رفت و آمدهای خبرساز در معاونت گردشگری
میراث آریا
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

پس از انتصاب علی اصغر مونسان به ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخی معاونتهای سازمان طبق شواهد شاید زودتر با تغییر رو به رو شوند.

به گزارش ایسنا، مونسان که تا پیش از این مدیرعامل سازمان منظقه آزاد کیش بود، روز یکشنبه با حکم رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شد، اما تا کنون در این سازمان مستقر نشده است تا جلسه معارفه اش برگزار شود.

با این حال از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر می رسد که معاون گردشگریِ "مونسان" در کیش از روز سه شنبه در حال رفت و آمد به ساختمان حج و زیارت محل استقرار این معاونت است.

«محمد محب خدایی» روز سه شنبه حتی جلسه ای هم با مدیران معاونت گردشگری داشت، هرچند به آن ها گفت: «قرار نیست معاون گردشگری این سازمان شود»، اما در همان جلسه برخی طرح های گردشگری را بررسی کرد و درباره ی مباحث آکادمیک گردشگری گفتمانی هم داشت. او امروز (چهارشنبه) هم به معاونت گردشگری رفته است.

از سوی دیگر، «میرهادی قره سید رومیانی» که 31 تیرماه با حکم زهرا احمدی پور رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حفظ سمت در معاونت حقوقی، مجلس و امور استان های این سازمان، سرپرست معاونت گردشگری شده بود، سه روزی می شود که در ساختمان معاونت گردشگری حاضر نشده است.

«محب خدایی» روز سه شنبه 25 مردادماه در جلسه ای که با مدیران این معاونت داشت نیز با اشاره به مسؤولیت اصلی رومیانی در معاونت حقوقی، مجلس و امور استان ها، گفت که «این بخش از سازمان، معاونی ندارد و نخستین معاونی که با حضور آقای مونسان در سازمان معرفی خواهد شد، بخش گردشگری است.»

محب خدایی از سال 92 تا کنون با حکم علی اصغر مونسان، معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش را به عهده دارد.

1