27 فوریه 2021 - 13:27

گردشگری، اولویتی برای دولت دوازدهم

16 اوت 2017 - 12:30 dsfr.ir/d41bu

گردشگری، اولویتی برای دولت دوازدهم
احسان نادری پور
افتتاحیه کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری

گردشگری برای رشد اقتصادی، اجتماعی و ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورها و دولت های در حال توسعه بسیار اهمیت دارد.

صنعت گردشگری در اقتصاد جهان از آینده ای روشن و جایگاهی رفیع برخوردار است. از این رو کشورهای گردشگرپذیر با تکیه بر دیپلماسی گردشگری، برنامه ریزی دقیق، مدیریت تخصصی، راه اندازی گردشگری الکترونیک، خلاقیت، ریسک پذیری و ایده پردازی و همچنین آماده سازی زیرساخت ها، نسبت به جذب گردشگر اقدام می کنند.

براساس اعلام نظر سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) امروزه گردشگری بین المللی 7 درصد تجارت جهانی را شامل می شود و نیز 10 درصد GDP و یک یازدهم تمامی مشاغل دنیا را در بر می گیرد. همچنین باوجود چالش های موجود، گردشگری بین المللی در حال رشد روز افزون است که برای رشد اقتصادی، اجتماعی و ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورها و دولت های در حال توسعه بسیار اهمیت دارد.

در این راستا، کشور عزیزمان ایران یکی از استثنایی ترین شرایط اقتصادی دنیا را داراست که سرشار از منابع غنی فرهنگی، طبیعی، مذهبی و یکی از کهن ترین تمدن ها در دنیا محسوب می شود که خود می تواند به یکی از مقاصد گردشگری در دنیا تبدیل شود. تاکید بر گردشگری خود مصداق بارزی از اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب به آن تآکید می شود است و به همین منظور باید برای معرفی جامع آثار طبیعی، فرهنگی، مذهبی از این صنعت برای تولید و اشتغال در مناطق مختلف کشور از سوی دولتمردان و سیاستگذاران برنامه های مدونی طراحی شود و به اجرا درآید.

در برنامه های ارائه شده از سوی آقای دکتر روحانی برای دولت دوازدهم، تقویت گردشگری نمود ویژه ای دارد که نشان می دهد دولت به این درک رسیده که توسعه گردشگری از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال، بخصوص در مناطق کم برخوردار و راه اندازی زنجیره ای از تولید و خدمات کمک کند.

واقعیت نیز چنین است که ایران می تواند تا سال 1400 به جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد. اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم و سایر دولت های قبلی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی، ساخت هتل ها و ... زمینه مساعدی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است.

در این میان بیشتر دست اندرکاران گردشگری امیدوارند که دولت دوازدهم براساس وعده هایی که داده است، بتواند با هماهنگی بین بخش های مختلف همچون قوای سه گانه، نهادهای دولتی و حاکمیتی و بویژه با حضور جدی بخش خصوصی توانمند، فعال و پویا و برنامه های مدونی که توسط سازمان های مربوط ازجمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حج و زیارت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ارائه می شود، شکوفایی گردشگری را ایجاد کند. قطعا شکوفایی گردشگری یکی از مصداق های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود که قادر است رونق و توسعه را حتی تا دورترین و محروم ترین مناطق کشور گسترش داده و ایجاد اشتغال و فقرزدایی بکند.

1