2 مارس 2024 - 06:20

آیین نامه جنجالی گردشگری اصلاح شد

8 اوت 2017 - 19:00 dsfr.ir/924hh

آیین نامه جنجالی گردشگری اصلاح شد
نامشخص
عکس مربوط به آگهی یک مالک با عنوان "اجاره ویلا با کلبه اختصاصی در شمال" است.

صدور مجوز جدید برای «خانه مسافر» ها تا تعیین تکلیف درباره ی آن ها، متوقف شد.

"رییس جامعه هتلداران ایران"

رییس جامعه هتلداران ایران از اصلاح «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها» خبر داد و گفت: صدور مجوز جدید برای «خانه مسافر» ها تا تعیین تکلیف درباره ی آن ها، متوقف شد.

آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها که 25 شهریورماه سال 94 پس از تصویب در هیأت دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، جایگزینی برای مصوبه ی سال 1368 بود که اصلاحات تازه ی آن، سبب اعتراض های پی در پی تشکل های خصوصی گردشگری شده بود، حتی برخی مواد قانونی این آیین نامه، جنجال های زیادی را بوجود آورد؛ تا آن جا که در واپسین روزهای ریاست پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شکاف عمیقی را بین بخش خصوصی و بدنه ی این سازمان ایجاد کرد، برای همین در زمان «زهرا احمدی پور»، کارگروهی با حضور تشکل های خصوصی برای بازنگری این آیین نامه و ترمیم روابط گذشته شکل گرفت.

جمشید حمزه زاده به ایسنا خبر داد که نتیجه ی آن کارگروه مشترک، سرانجام به اصلاح این آیین نامه منجر شد.

او در این باره گفت: در نشست مشترکی که روز دوشنبه 16 مردادماه با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، میرهادی قره سید رومیانی، سرپرست معاونت گردشگری، دهقان، مشاور ویژه رییس سازمان و رییس جامعه هتلداران و رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران تشکیل شد، این آیین نامه بازنگری و اصلاحات آن لحاظ شد. پیش نویس آن نیز آماده شده و قرار است پس از امضای رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بلافاصله تقدیم هیأت دولت شود تا مصوب کنند.

به گفته ی او، اصلاحات زیادی بویژه در عبارات صورت گرفته که از آن جمله حذف «خانه مسافر»، «هتل بیمارستان» و «دفاتر خدمات مسافرتی» از مصادیق تاسیسات گردشگری بوده است. همچنین «پانسیون» ها که در آخرین اصلاحات از این آییین نامه حذف شده بود، بار دیگر اضافه شد.

وی افزود: طبق تعریفِ این آیین نامه، تاسیسات گردشگری، واحدهایی هستند که پس از دریافت مجوزهای لازم و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فعالیت می کنند که در ذیل این ماده، تاسیسات به تفکیک نام برده شده و ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکیمل این تاسیسات، پروانه بهره برداری، درجه بندی و نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری، پس از اصلاح مشخص شده است.

حمزه زاده همچنین گفت: به دنبال این اقدامات و در راستای اجرای بند سه ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، تمام اختیارات سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در خصوص صدور مجوز و پروانه بهره برداری، کارت مدیریت، کمیسیون درجه بندی و نرخ گذاری و نظارت، به تشکل های ذیربط واگذار شد. تفویض اختیار به سایر تشکل ها نیز پس از تکمیل و بهبودی ساختار ملی آن تشکل، واگذار می شود.

در متن پیش نویس این آیین نامه همچنین ماده 25 که در دو سال اخیر جنجال های زیادی را به پا کرده بود و به زعم تشکل های خصوصی گردشگری، با سلب برخی اختیارات، به آن ها ماهیت دولتی می داد، اصلاح شده است.

در ماده 25 این آیین نامه مصوب سال 94 آمده؛ «سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می کند»، که در اصلاحات جدید و در ماده 24 آن، جایگزین شده است؛ «سازمان دستورالعمل نحوه فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را ظرف 3 ماه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می کند. »

رییس جامعه هتلداران ایران همچنین به دستور دیگر این جلسه که نزدیک به ۵ ساعت طول کشیده بود، اشاره کرد و افزود: مقرر شد؛ صدور مجوز جدید برای خانه مسافرها تا تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره ی آن، متوقف شود.

خانه مسافرها که بیش از یک دهه است وارد سیستم اقامتی کشور شده در زمان اصلاح قبلی این آیین نامه در شمول تاسیاست گردشگری قرار گرفت و به عنوان واحد رسمی اقامتی شناخته شد که از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز دریافت می کرد. فعالیت و گسترش شمار این خانه ها همواره با مخالفت هتلداران کشور روبرو بوده به حدی که برخی آن ها را عامل ورشکستگی هتل ها می دانستند.

1