2 فوریه 2023 - 08:40

ورود رشته تحصیلی گردشگری به نظام آموزشی کشور

25 آوریل 2015 - 05:00

مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش از ایجاد 9 رشته جدید برای هنرجویان هنرستان ها خبر داد.

مصطفی آذرکیش گفت: این رشته ها با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش به رشته های کار و دانش افزوده در هر هنرستان کار و دانش این رشته ها آماده پذیرش هنرجو است. این رشته ها شامل هتلداری، گردشگری، آشپزی و شیرینی پزی، جواهرسازی، بورس، طراحی فرش، آتش نشانی، هوانوردی و پرورش گیاهان دارویی است.

آذرکیش از پرداخت حق الزحمه تولید به هنرجویان هنرستان ها خبر داد و گفت: این حق الزحمه که به صورت ماهانه پرداخت می شود، به هر محصول تولیدی هنرجویان که در بازار به تولید صنعتی رسیده باشد و به فروش برسد، اختصاص خواهد یافت. در بودجه امسال 10 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در هنرستان ها در نظر گرفته شده است.

آذرکیش یادآور شد: بیش از 7 هزار و 100 هنرستان در کشور داریم که 4 هزار و 400 هنرستان به هنرجویان کارودانش اختصاص دارد و این هنرجویان در 264 رشته در شاخه کار و دانش مشغول به تحصیل هستند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1