28 آوریل 2021 - 16:16

تعبیر سرپرست جدید معاونت گردشگری از بخش خصوصی

25 ژوئیه 2017 - 11:30 dsfr.ir/ej3iv

«میرهادی قره سید رومیانی»، سرپرست معاونت گردشگری

فعالان بخش خصوصی در تمامی حوزه های #گردشگری باید بدون دغدغه به طرحهای تعریف شده ادامه دهند و تغییرات مدیریتی نباید تردیدی در آنها ایجاد کند.

"سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"

به گزارش «ایرنا»، میرهادی قره سید رومیانی در نخستین اظهارنظر خود پس از سرپرستی معاونت گردشگری با اشاره به دغدغه های رئیس سازمان میراث فرهنگی در حکم ابلاغی به وی افزود: «تاسیسات گردشگری نظیر دفاتر خدمات گردشگری، هتلداران، خانه های مسافر و اقامتگاه های بوم گردی با حفظ استقلال و رعایت مرزبندی های قانونی در چارچوب اسناد بالادستی سازمان توسعه خواهند یافت؛ چرا که بخش خصوصی بال و پر سیمرغ توانای گردشگری به عنوان پیشران اقتصادی صنعت توریسم در کشور است و معاونت گردشگری به عنوان خانه بخش خصوصی در چارچوب مقرراتی که از طرف مجلس شورای اسلامی و دولت محترم ابلاغ شده پیگیر دغدغه های این بخش خواهد بود.»

1