28 سپتامبر 2022 - 02:04

تاکسی های اصفهان برای پذیرش گردشگران خارجی آماده می شوند

23 ژوئیه 2017 - 13:30 dsfr.ir/r78p7

تاکسی های اصفهان برای پذیرش گردشگران خارجی آماده می شوند
میثم رودکی
ایستگاه تاکسی در شهر اصفهان

تفاهم نامه همکاری سه جانبه اصفهانی ها با هدف ساماندهی و توانمندسازی رانندگان تاکسی و ارتقای مهارت های ارتباطی با گردشگران داخلی و خارجی امضا شد.

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان با هدف ساماندهی و توانمندسازی رانندگان تاکسی و ارتقای مهارت های ارتباطی با گردشگران داخلی و خارجی امضا شد.

در این تفاهم نامه، اتاق اصفهان تامین ابزارهای آموزشی سطوح اولیه یادگیری مکالمه به زبان انگلیسی و همچنین تامین استادان آموزشی در حوزه های گردشگری را متقبل شده، سازمان تاکسیرانی فراخوان و شناسایی رانندگان دارای مزیت های رقابتی و نظارت بر حسن مشارکت آنان، تدوین و ارائه سرفصل های آموزشی در حوزه مرتبط با ماموریت های سازمان تاکسیرانی و تامین فضای آموزشی را متعهد شده و اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز مشارکت در انتخاب و تامین استادان آموزشی در حوزه های گردشگری و ایجاد زمینه همکاری رانندگان آموزش دیده تاسیسات گردشگری را بر عهده گرفته است.

1