6 سپتامبر 2021 - 07:31

دل نگرانی های گردشگران خارجی از حمل و نقل داخلی

19 ژوئیه 2017 - 10:30 dsfr.ir/o13y4

دل نگرانی های گردشگران خارجی از حمل و نقل داخلی
سینا شیری
گردشگران حارجی در ایستگاه راه آهن تهران

یکی از دل نگرانی های عمده #گردشگران خارجی در کشور #ایران حمل و نقل داخلی است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد زاهدی در نشست امضای تفاهم نامه کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی اصفهان با سازمان تاکسیرانی برای آموزش رانندگان تاکسی های عمومی در مورد گردشگری اظهار کرد: اهمیت حمل و نقل در گردشگری به اندازه ای است که می توانیم بگوییم گردشگری از طریق حمل و نقل به وجود می آید و این جابه جایی است که گردشگری را ایجاد می کند حال ممکن است این جابه جایی در مقصد رخ دهد و یا از مبدا به مقصدی انجام شود.

وی افزود: اگر گردشگری در مرکز یک دایره باشد، در محور اول دولت و بخش خصوصی و سیاست گذاری ها و در محور دوم بخش های عملیاتی گردشگری از جمله خدمات، اقامت، کسب و کار، امکانات تفریحی و حمل و نقل قرار می گیرد. آنچه محصول حمل و نقل و گردشگری است یک ویژگی خاص دارد و آن هم این است که گردشگر و مردم محلی از آن سود می برند.

این کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه نمی توانیم میان رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و گردشگران تفکیک قائل شویم، ادامه داد: نمی توانیم بگوییم این تاکسی گردشگری است آن دیگری گردشگری نیست، یک گردشگر نمی تواند بفهمد کدام تاکسی گردشگری است کدام یک نیست، پس در این زمینه تفکیکی وجود ندارد.

زاهدی تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی هایی که انجام داده ایم یکی از دل نگرانی های عمده گردشگران خارجی در ایران حمل و نقل داخلی است با اینکه توریست ها اصفهان را دوست دارند، اما واقعا در زمینه حمل و نقل با مشکل مواجه هستیم نه خودروهای درستی داریم و نه رانندگی ناوبرها بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی است به همین خاطر گاهی مسافران فرانسوی تفاوت اصفهان را با پاریس در نحوه رانندگی عنوان می کنند.

وی با اشاره به اینکه حمل و نقل مناسب گردشگر سفر را برای توریست لذت بخش می کند، اظهار کرد: گردشگران در استفاده از حمل و نقل چند دسته هستند یکی از این دسته کولبرها هستند که از اتوبوس، مترو و سامانه تندرو استفاده می کنند، عده ای گردشگر مستقل هستند که تاکسی را ترجیح می دهند و عده ای هم با تور وارد می شوند که حرکت با حمل و نقل اختصاصی خود را تجربه می کنند. اما آیا یک کولبر می تواند از ناوگان حمل و نقل عمومی ما به راحتی استفاده کند؟

این کارشناس گردشگری با تاکید بر این موضوع که حمل و نقل گردشگران نیازمند یک سازمان دهی قوی به خصوص در سازمان های تاکسیرانی است، افزود: برقراری ارتباط درست، شناخت نیاز مشتری و انتقال سریع و سالم از جمله مواردی است که یک ناوبر باید برای گردشگران در نظر بگیرد. امروز وسایل نقلیه و ناوبران آنها واقعا مناسب گردشگر خارجی نیستند این مهم نیازمند یک سیستم درست و قوی است.

زاهدی با اشاره به اینکه سازمان تاکسیرانی باید رقیبان را بپذیرد و حس رقابت را افزایش دهد، گفت: برای مثال امروز تاکسی های اینترنتی سازمان تاکسیرانی را با مشکل مواجه کرده است اما باید این تاکسی ها را قبول کنیم چون با بگیر و ببند این تاکسی ها از دور خارج نمی شوند بلکه باید رقابت را پذیرفته و وارد میدان رقابت شد اگر به ارتقا سطح کیفیت بپردازند بی شک گردشگر خارجی نیز راضی تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تاکسیرانان می توانند از راه دیگری به جز مسافر تامین هزینه کنند، آنها فقط نیازمند ایده و خلاقیت هستند. ایده و خلاقیت می تواند انواع و اقسام کسب درآمد را برای یک ناوبر تاکسی ایجاد کند.

1