1 آوریل 2023 - 16:09

روابط آژانس ها و راهنماهای گردشگری استاندارد می شود

19 ژوئیه 2017 - 10:00 dsfr.ir/mu2wk

روابط آژانس ها و راهنماهای گردشگری استاندارد می شود
میثم رودکی / دنیای سفر
حضور اعضای کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در مجموعه جهانی کاخ گلستان

به منظور استاندارد کردن تعاملات صنفی و تامین امنیت شغلی و تعیین رسمی دستمزد راهنمایان #گردشگری تفاهم نامه ای با جامعه تورگردانان ایران امضا می شود.

"رییس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی"

مسعود عبداللهی به ایسنا گفت: براساس این تفاهم نامه که با حفظ مطالبات طرفین تنظیم شده است، آژانس های گردشگریِ فعال در زمینه تورهای ورودی و عضو جامعه تورگردانان، به بستن قرارداد با راهنمای گردشگری برای اجرای تور ملزم شده اند. سال گذشته نیز چنین تفاهمی صورت گرفته بود و برخی آژانس ها خود را ملزم به بستن قرارداد با راهنمای گردشگری می دانستند، هرچند آن قرارداد با توجه به شرایط تورهای ورودی و برای تامین امنیت مسافر و راهنما، نیاز به اصلاحاتی داشت؛ چرا که در آن فقط نرخ و مبلغ دستمزد تعیین شده بود، درحالی که طبق استاندارد جهانی لازم بود آژانس گردشگری به عنوان کارفرما قراردادی با راهنما داشته باشد.

وی اضافه کرد: بازنگری قرارداد قبلی در یک سال گذشته صورت گرفت و تفاهم نامه ی جدید با ضمیمه ی قرارداد اصلاح شده دوباره به امضای جامعه های تورگردانان و راهنمایان گردشگری رسید.

رییس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی افزود: براساس این تفاهم، تورگردان های عضو جامعه ی تورگردانان ایران ملزم هستند با تمام راهنمایان تور حتی آن هایی که در جامعه راهنمایان عضو نیستند، قرارداد ببندند.

عبداللهی گفت: در این قراداد نه تنها تکلیف دستمزد راهنمایان تور مشخص شده، بلکه بیمه حوادث نیز از سوی آژانس گردشگری به عنوان کارفرما برای راهنما درنظر گرفته شده است.

او تاکید کرد: این اقدام بیشتر با هدف اعتبار و هویت بخشی به حرفه ی راهنما و تامین امنیت مسافر و راهنمای گردشگری صورت گرفته است.

وی درباره لازم الاجرا بودن این قرارداد با توجه به تجربه ی اجرای سلیقه ای آن در گذشته، اظهار کرد: در جلسه ای که با آقای رحمانی موحد معاون گردشگری داشتیم، اعلام شد این الزام ابلاغ شده است و تمام آژانس های گردشگری و مجریان تورهای ورودی، خروجی و داخلی باید با راهنما این قرارداد را داشته باشند، ما امیدواریم خانم دکتر احمدی پور رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با توجه به اهمیتی که برای راهنماها قائل اند، سریع تر این دستور را امضا کنند تا ابلاغ آن حکم سراسری و لازم الاجرا پیدا کند.

رییس هیات مدیره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی سپس به دستمزد تعیین شده برای راهنماهای گردشگری، طبق تفاهم با جامعه تورگردانان ایران که طیف وسیع گردشگران خارجی توسط آن ها به ایران وارد می شوند، اشاره کرد و افزود: براساس تفاهم نامه ی جدید میان جامعه تورگردانان و راهنمایان گردشگری، میزان دستمزدی که برای راهنمای گردشگری با یک سال سابقه ی کار در نظر گرفته شده، 150 هزار تومان و برای راهنمایی که نزدیک به 5 سال تجربه ی کاری دارد، 200 هزار تومان و برای راهنماهایی با حدود 10 سال سابقه کار، 250 هزار تومان و برای راهنماهای حرفه ای با بیش از 10 سال تجربه که قابلیت اجرای هر نوع توری را دارند، 300 هزار تومان تعیین شده است. ضمن اینکه به دستمزد راهنمای زبان تخصصی به منظور تشویق راهنماها به فراگیری زبان های غیرانگلیسی، 10 درصد اضافه خواهد شد.

وی اضافه کرد: میزان افزایش کامل این دستمزد هر سال براساس نرخ تورم خواهد بود.

عبداللهی تاکید کرد: با توجه به تفاهمی که بین جوامه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و تورگردانان ایران صورت گرفته، این قرارداد فعلا بین آژانس ها و راهنماهای تورهای ورودی بسته می شود، اما آغاز و الگویی برای سایر تورها است که به شیوه ای سنتی در بازار کار فعالند.

1