10 ژوئن 2024 - 15:13
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

مشکل مستمری هنرمندان صنایع دستی حل شد

25 ژوئیه 2015 - 23:50 dsfr.ir/di31q

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: با توافق صورت گرفته میان این سازمان و وزارت ارشاد، مشکل مستمری بگیران هنرهای سنتی و صنایع دستی حل شد.

بهمن نامور مطلق اظهار کرد: قرار بر این شد که در سال جاری وزارت ارشاد، مستمری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی را پرداخت کند و از هم اکنون برای تأمین اعتبار سال آینده چاره ای بیندیشد؛ به طوری که با همکاری سازمان برنامه و بودجه اعتباری برای این منظور در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر مشکل قطع مستمری هنرمندی همچنان حل نشده، می تواند به سازمان میراث فرهنگی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کند تا این مستمری برای او واریز شود.

نامورمطلق در پاسخ به اینکه آیا مستمری هنرمندان صنایع دستی مانند گذشته از اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد پرداخت می شود؟ گفت: تا پایان امسال همین گونه است؛ به طوری که وزارت ارشاد از طریق ساماندهی اعتبارات خود این مستمری را پرداخت می کند؛ اما برای سال آینده قرار است بازتعریف کنیم.

وی درباره اینکه آیا از سال آینده سازمان میراث فرهنگی باید اعتبار لازم برای پرداخت مستمری هنرمندان صنایع دستی را تهیه کند، اظهار کرد: برای روشن شدن این مسئله قرار شد نامه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست کنیم که وضعیت را قطعی و مشخص کند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی همچنین در پاسخ به اینکه میزان این مستمری همان 120 هزار تومان است یا افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: همان میزان است و تغییری نکرده؛ اگر قرار به افزایش باشد، این افزایش تمامی هنرمندان را در بر خواهد گرفت؛ اما در حال حاضر بودجه ای برای این کار نداریم؛ اگر هم داشته باشیم، به جای افزایش میزان این مستمری، به تعداد هنرمندان تحت پوشش آن اضافه خواهیم کرد.

با توجه به اینکه برخی بر این اعتقاد بودند که علت قطع شدن مستمری هنرمندان صنایع دستی، عدم حمایت قانون از آنان بوده و اینکه در قانون این هنرمندان جزو پدیدآورندگان محسوب نمی شوند؛ از نامورمطلق پرسیدیم که آیا برای حل این مشکل در قانون هم تغییری ایجاد شد؛ وی ازعان داشت: خیر؛ این هنرمندان همواره جزو پدیدآورندگان محسوب می شوند و چنین توجیهی قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر اینکه هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی نخستین هنرمندان پدیدآورنده در کشور هستند، افزود: این هنرمندان سال ها از هویت ملی ما دفاع کرده اند و مهم ترین و برجسته ترین نمایندگان و پدیدآورندگان هنر کشور به شمار می روند؛ مشکلی که برای پرداخت مستمری این هنرمندان به وجود آمد، تنها به تقسیم اعتبار بازمی گشت که حل شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1