25 مارس 2021 - 01:47

آغاز کار باستان شناسان در فرودگاه ملایر

18 ژوئن 2017 - 16:00 dsfr.ir/b987v

آغاز کار باستان شناسان در فرودگاه ملایر
پژوهشگاه میراث فرهنگی
کاوش و گمانه زنی تعیین عرصه و حریم تپه پشت فرودگاه ملایر

کاوش و گمانه زنی تعیین عرصه و حریم تپه پشت #فرودگاه ملایر برای بررسی غنای فرهنگی و تاریخی شرق #زاگرس مرکزی و دشت #ملایر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، «خلیل الله بیگ محمدی»، سرپرست کاوش و گمانه زنی تعیین عرصه و حریم تپه پشت فرودگاه ملایر با بیان این مطلب گفت: این پژوهش با رویکرد مطالعه چگونگی تحولات و گستره جوامع روستانشینی آغازین در دشت ملایر با مطالعه سیستماتیک پنج محوطه این دشت و همچنین مطالعه باستان شناختی تعیین حریم و کاوش تپه پشت فرودگاه ملایر صورت می گیرد.

وی افزود: شناسایی چگونگی تحولات و گستره جوامع روستانشینی آغازین دشت ملایر، تعیین زمان تاریخ گذاری مطلق در روستانشینی آغازین و تعیین الگوی اقتصاد معیشتی جامع نخستین دشت ملایر اعم از کشاورزی یا دامداری بخشی از اهدافی است که در این پژوهش دنبال می شود.

او تشخیص نوع ارتباطات در این دشت را یکی دیگر از اهداف پژوهش اعلام کرد و گفت: با توجه به مشابهت یافته های سطحی محوطه های آغازین دشت ملایر با سایر محوطه های مطالعه شده تپه گوران (لرستان) و سراب (کرمانشاه) در جستجوی این نکته هستیم که آیا ارتباطات در این دشت درون منطقه ای و بومی بوده یا اینکه این مردم ارتباطات فرامنطقه ای با سایر محوطه ها داشته اند.

به گفته این باستان شناس، دوره روستانشینی آغازین بخش شرقی زاگرس مرکزی(استان همدان) آن طور که شایسته آثار تاریخی آن منطقه است، مورد مطالعه قرار نگرفته و از آن تنها اطلاعات مختصری در قالب چند گزارش درون سازمانی (میراث فرهنگی) و یک مورد مقاله تخصصی (همایش ملایر) در دست است.

او افزود: تاکنون در استان همدان محوطه ای متعلق به دوره روستانشینی آغازین جز در دشت ملایر شناسایی نشده و هیچ گونه محوطه ای از این دوره مورد کاوش و مطالعه روشمند قرار نگرفته است.

به گفته بیگ محمدی این پژوهش، به مطالعه روستانشینی آغازین دشت ملایر و تحولات آن خواهد پرداخت که حاصل برنامه پژوهشی بررسی و شناسایی سطحی بخش سامن ملایر است.

سرپرست کاوش و گمانه زنی تعیین عرصه و حریم تپه پشت فرودگاه ملایر همچنین اظهارکرد: در نتیجه این پژوهش تعداد پنج محوطه معرف دوره روستانشینی آغازین مورد شناسایی قرار گرفته که متأسفانه با گذشت سال های زیاد از دستاورد مهم و قابل توجه آن، هیچ اقدامی برای مطالعه دقیق و روشمند انجام نشده است.

او در ادامه بیان کرد: امیدوارم با کاوش تپه پشت فرودگاه مطالعه ای دقیق و روشمند از جوامع روستانشینی دشت ملایر صورت گیرد و به پرسش هایی در زمینه غنای فرهنگی و تاریخی شرق زاگرس مرکزی و دشت ملایر - در نبود و فقدان مطالعات روستانشینی آغازین (نوسنگی) استان همدان - پاسخ داده و نقطه تاریکِ این دوره روشن شود.

1