راه اندازی دوباره پروژه موزه نوش آباد

18 ژوئن 2017 - 14:20 dsfr.ir/8d5h3

راه اندازی دوباره پروژه موزه نوش آباد
میثم رودکی
شهر زیرزمینی نوش آباد

مدیر پایگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری نوش آباد از تهیه طرح محتوایی این #موزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، زهرا ساروخانی اظهار کرد: این طرح بعد از اتمام، جهت اخذ تاییدیه به اداره کل موزه های کشور ارسال و پس از دریافت تاًییدیه نهایی از محل اعتبارات سال جاری به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه مبلغ 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای طرح محتوایی موزه نوش آباد تخصیص داده شده است، ادامه داد: موزه نوش آباد در بنای تاریخی شترخان و در مرکز محله درب ریگ نوش آباد اجرا می شود.

1