12 ژوئن 2024 - 19:06
معاون گردشگری مطرح کرد:

گردشگران چینی در ایران زیرآبی نمی روند

17 ژوئن 2017 - 08:30 dsfr.ir/bb0vw

گردشگران چینی در ایران زیرآبی نمی روند
فانوس نیوز
گردشگران چینی در ایران

معاون گردشگری گفت: چینی ها در حوزه #گردشگری و تورهای رسمی، اقامتگاه خاصی ندارند، ما این را بررسی کرده ایم.

پس از یک سال کشمکش بر سر فعالیت اتباع چینی در ایران که با پذیرش گردشگرانی از میان هموطنان شان در اقامتگاه هایی غیرمجاز آغاز شد و بعد هم به تورگردانی و رستوران داری با حذف عامل ایرانی سرایت کرد و موضوع را به کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی کشاند، اکنون معاون گردشگری کشور می گوید: آن هایی که این کارها را انجام می دهند، اصلا توریست نیستند و اصلا چنین اقامتگاه هایی وجود ندارد که گردشگران چینی را پوشش دهند.

مرتضی رحمانی موحد این سخنان اش را با استناد به بررسی هایی که انجام داده مطرح می کند و به ایسنا می گوید: چینی ها در حوزه گردشگری و تورهای رسمی، اقامتگاه خاصی ندارند، ما این را بررسی کرده ایم.

او درباره ی زمان این بررسی با توجه به پیگیری های کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران در تهران برای سامان دهی اوضاع، اظهار می کند: این بررسی ها در تورهای چینی که به ایران وارد می شوند، انجام شده است، همه ی آن ها به هتل می روند.

رحمانی موحد می گوید: اقامتگاه هایی که حرفش است، اصلا کاربری گردشگری ندارند. آن ها یکسری ساختمان هستند که اتباع چینی ساکن در ایران اجاره می کنند و هیات های تجاری کشورشان را در آن اقامتگاه ها پذیرایی می کنند که اصلا به معنای تور گردشگری نیست. این مطلب را به طور قطع اعلام می کنم، چون بررسی کرده ایم.

او درباره ی متناقض بودن این اظهارات با هشدارهای آژانس ها و راهنماهای مرتبط با گردشگران چینی درباره ی فعالیت اقامتگاه و رستوران های فاقد مجوز که توسط چینی ها اداره می شود، اظهار می کند: اگر مصداقی آوردند که تور گردشگری با وجود دفاتر مجاز ایرانی، توریست چینی به کشور آورده و در اقامتگاه غیرقانونی اسکان داده، حتما هم با آن تور و هم با اقامتگاهش برخورد می کنم.

رحمانی موحد تا کنون گزارشی مبنی بر فعالیت های غیرمجاز اتباع چینی در حوزه گردشگری ایران دریافت نکرده، برای همین می گوید: آن افرادی که در ساختمان های اجاره شده توسط چینی ها اقامت می کنند، گردشگر نیستند و جریان آن ها مثل اقامت سایر مسافران است و مثل این می ماند که یک نفر از شیراز به تهران آمده و در خانه ای اقامت کرده، این به ما چه ارتباطی دارد!؟

وی اضافه می کند: گردشگر زمانی به ما ارتباط پیدا می کند که در قالب توری با هماهنگی آژانس ها و هتل ها سامان دهی شده باشد، حالا اگر خارج از این زنجیره، اقامتی صورت گیرد دیگر در حیطه ی وظایف ما نمی گنجد. نهایتا موضوعشان مثل خانه های اجاره ای و سایت های غیررسمی که مکان های اجاره ای را معرفی می کنند و ما ده ها بار تقاضا داده ایم این سایت ها را از دسترس خارج کنند، است.

معاون گردشگری یادآور می شود: مسافری که به این اقامتگاه ها (خانه های استجاری) می رود گردشگر نیست، بلکه آن ها اتباع چینی هستند که دسته جمعی و یا انفرادی به ایران سفر کرده و در این خانه ها زندگی می کنند، این مورد را اداره اتباع بیگانه و مراجع مرتبط باید پیگیری کند، نه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

رحمانی موحد حتی تاکید دارد: این افراد ویزای گردشگری دریافت نمی کنند بلکه با "ویزای ورود" به ایران می آیند، چون برای گرفتن ویزای توریستی حتما باید میزبان و هتل داشته باشند و ویزای ورود ممکن است با دعوت فامیل و یا شرکتی صادر شود که در این صورت پیگیری آن دیگر در اختیار سازمان ما نیست.

1