تغییر ساعت کار موزه ها در نیمه سوم ماه رمضان

14 ژوئن 2017 - 09:00 dsfr.ir/d21q3

تغییر ساعت کار موزه ها در نیمه سوم ماه رمضان
kojaro.com
موزه ملی ایران

موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و #گردشگری در روزهای 19 و 23 ماه رمضان با یک ساعت تاخیر کار خود را آغاز می کنند.

"مدیر اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی"

محمدرضا کارگر، در گفت و گو با ایسنا گفت: در همزمانی با شب های مبارک قدر، موزه های زیرنظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در روزهای 19 و 23 ماه رمضان یعنی 24 و 28 خرداد با یک سال تاخیر کار از ساعت 10 صبح آغاز می کنند.

او افزود: همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، 21 ماه رمضان - 26 خرداد - همزمان با شهادت حضرت علی (ع)، موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعطیل هستند.

1