جای خالی کتابچه های راهنمای سفر

12 ژوئن 2017 - 12:00 dsfr.ir/6p8jt

جای خالی کتابچه های راهنمای سفر
wayfaring.me
کتاب های راهنمای سفر

سایت های چندزبانه، نرم افزارها و بروشورهای #گردشگری، در جذب گردشگران خارجی بسیار موثر بوده و ایجاد انگیزه می کنند.

وجود کتابچه های راهنمای سفر، سایت های گردشگری و نرم افزارهای گردشگری به زبان های بین المللی و زنده دنیا بسیار مهم است و ما باید از سال ها پیش، به فکر انتشار کتابچه های سفر به چندین زبان زنده دنیا می افتادیم.

اگر گردشگران خارجی درباره ایران اطلاعات کافی نداشته باشند چگونه می توان از آنها انتظار داشت به ایران سفر کنند؟ شرط اصلی جذب گردشگران خارجی، اطلاع رسانی کافی به زبانی است که به آن تسلط دارند.

یکی از مشکلات اصلی در زمینه اطلاع رسانی آن است که حتی سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به زبان فارسی است و هنوز مطالب آن به زبان انگلیسی روی سایت قرار نمی گیرد در حالی که سایت این سازمان و بسیاری از سازمان های مرتبط با گردشگری باید به چند زبان اصلی دنیا ترجمه شده و به گردشگران بین المللی اطلاعات ارائه دهند.

بخش خصوصی می تواند کتابچه های راهنمای سفر را منتشر کند، اما برای این کار باید از حمایت دولت برخوردار شود که این حمایت تاکنون وجود نداشته است. برای بخش خصوصی، نشر کتابچه های راهنمای سفر در دیگر کشورهای دنیا باید سرمایه گذاری کلان انجام دهد و اطمینان حاصل کند برگشت سرمایه خواهد داشت.

به طور کلی سایت های چندزبانه، نرم افزارها و بروشورهای گردشگری، در جذب گردشگران خارجی بسیار موثر بوده و ایجاد انگیزه می کنند. ما نیز باید از گذشته دور به فکر انتشار کتابچه های سفر و بروشورهای گردشگری به چندین زبان زنده دنیا می افتادیم.

اگرچه برخی ناشران بین المللی مانند «لونلی پلنت» چنین کتابچه هایی را منتشر کرده اند، اما به نظر می رسد نشر این کتاب ها از سوی یک انتشارات ایرانی، می تواند ارزآوری برای کشور داشته و جذب مخاطب بیشتری به همراه داشته باشد. عکس، کلیپ های تبلیغاتی و بروشورها نیز می تواند ایران را به گردشگرانی که تاکنون هیچ اطلاعی درباره آن نداشته اند، معرفی کند. وقتی بسیاری از گردشگران خارجی در سراسر دنیا هیچ اطلاعاتی درباره ایران ندارند نمی توان از آنها انتظار داشت به کشور سفر کنند. شرط نخست برای جذب آنها معرفی ایران است.

1