بلیت موزه ها گران نمی شود

11 ژوئن 2017 - 13:30 dsfr.ir/4k0ix

بلیت موزه ها گران نمی شود
میثم رودکی - دنیای سفر
بازدید گردشگران از موزه ملی ایران

پس از سه بار افزایش نرخ بلیت موزه ها در پنج سال اخیر، امسال دستوری برای افزایش دوباره ی تعرفه ی #موزه ها نداریم.

"مدیر اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"

محمدرضا کارگر به ایسنا گفت: افزایش نرخ ورودی موزه ها فعلا در دستور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار ندارد.

آخرین ابلاغ درباره ی مبلغ ورودیه ی موزه ها و اماکن تاریخی، به اواخر تیرماه سال 95 مربوط می شود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه ی هیات دولت را صادر کرد که تقریبا همان نرخ های یک سال قبلِ آن (1394) بود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تایید شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را صادر کرد.

در بخشنامه این شورا پیش از آن که دولت آن را تایید کند، نرخ ورود به مجموعه ها با توجه به درجه بندی تعیین شد که در موزه ها و اماکن درجه اول، مبلغ ورودیه ی برای بازدیدکنندگان داخلی 30 هزار ریال و بازدیدکنندگان خارجی 200 هزار ریال، در اماکن و موزه های درجه دو برای بازدیدکنندگان داخلی 25 هزار ریال و بازدیدکنندگان خارجی 150 هزار ریال و مبلغ ورودیه برای بازدیدکنندگان داخلی از موزه ها و اماکن تاریخی درجه سه، 20 هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی 80 هزار ریال تعیین شد.

این درحالی بود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اوایل سال 94، پیش از آن که تعرفه های موزه ها را تا 50 درصد گران کند، افزایش نرخی را در برخی اماکن تاریخی لحاظ کرده بود، هرچند که آن دور از تغییرات به چند مجموعه از جمله کاخ های نیاوران و سعدآباد آن هم با استناد به مصوبه هیات وزیران، محدود بود، اما برای چند ماه دوام آورد و در نهایت هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بهانه ی خدمات رسانی بیشتر به بازدیدکنندگان، دوباره افزایش نرخ قابل توجهی را اعمال کرد.

موج تغییرات قیمت موزه ها از سال 91 آغاز شد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به یک باره تصمیم گرفت در نرخ بلیت ها خانه تکانی اساسی کند و افزایشی در حدود 300 درصد ایجاد کرد. آن زمان ورودی برخی موزه ها یکصد تومان بود که با این دستور، تعرفه ها تا 2000 تومان افزایش یافت. دامنه تغییر قیمت تا این حد، اعتراض های زیادی را بویژه در میان مجریان تورها، برانگیخت.

بی ثباتی نرخ ورودی موزه ها در فاصله ی سال های 91 تا 95، بازار گردشگری را که تازه روی غلطک افتاده بود، بی نصیب نگذاشت و در عین جابه جایی نرخ تورها و متضرر شدن برنامه ریزان سفر، نوعی بی اعتمادی را در گردشگران سبب شد، چرا که هر گردشگر و بازدیدکننده ای در هر نوبت مراجعه به اماکن تاریخی در این پنج سال، مدام با قیمتی متفاوت، آن هم با دامنه گسترده ی تغییرات مواجه می شد. این جریان هنوز هم به نقطه ی امن خود نزدیک نشده است، چرا که مجریان و برنامه ریزان سفر همچنان نسبت به برقراری ثبات در تعرفه ی موزه ها و اماکن تاریخی ناباور هستند و شوکی ناگهانی را همانند سال های 91 و 94 انتظار می کشند.

1