1 مارس 2024 - 11:20

راهکار صرفه جویی در هزینه های هتل

10 ژوئن 2017 - 16:00 dsfr.ir/gn1mv

راهکار صرفه جویی در هزینه های هتل
مجتمع اقامتی جنات
مجتمع اقامتی جنات مشهد

هتل ها بدون اینکه هزینه های سرسام آوری بکنند می توانند دوست دار محیط زیست باشند و نام خود را سبز کنند.

از آنجایی که امروزه بسیار از گردشگران به حامیان محیط زیست تبدیل شده اند، هتل ها باید تلاش خود را بکنند که دوست دار محیط زیست باشند. طی دهه های گذشته بر اهمیت پایداری و انجام رویه های سبز تمرکز هتلداران را به خود متوجه ساخته است. این مسئله امروز به بخش جداناپذیری از صنعت هتلداری تبدیل شده است.

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد که 62 درصد از گردشگران آمریکایی با آگاهی نسبت به محیط زیست هتل، وسیله نقلیه، و حتی غذای خود را انتخاب می کنند. در این گزارش به بررسی رویه هایی می پردازیم که می تواند مصرف انرژی در هتل ها را کنترل کند و به سبز شدن آنها کمک نماید.

گروه و برنامه مدیریت انرژی را ایجاد کنید

در برنامه مدیریت انرژی هتل خود از اینکه اهداف صحیحی را انتخاب کرده اید مطمئین شوید. گروه و اعضای اصلی آن را برای اجرا و نظارت این برنامه مشخص کنید. ضمن اینکه محیطی را در هتل خود ایجاد نمائید که از تلاش کارکنان در جهت دستیابی به اهداف مدیریت انرژی قدردانی نمائید.

اهداف بهره وری را مشخص کنید

در نخستین قدم باید مشخص کنید که در کدام بخش های هتل خود مصرف انرژی دارید. برای اینکه بتوانید نقاط قابل بهبود را مشخص کنید و بالاترین بهره وری را کسب کنید نیاز است که نقاط دارای بالاترین و پائین ترین مصرف را مشخص کنید. در تعیین اهداف بهره وری دو عامل نرخ اشغال هتل و هزینه های عملیاتی بسیار تعیین کننده خواهند بود.

ارزیابی انرژی

به وسیله ارزیابی های دوره ای انرژی می توانید فرصت های صرفه جویی در مصرف انرژی را در هتل خود بیابید. بوسیله این ارزیابی ها همچنین می توانید موانع جلوگیری کننده از صرفه جوی در انرژی را پیدا کنید.

فرصت های صرفه جویی در انرژی را شناسایی کنید

صرف نظر از بخش هایی که در هتل دارید، تمامی کارمندان هتل شما باید برنامه آگاه سازی مصرف انرژی را پشت سر بگذارند، این برنامه می تواند شامل استفاده بیشتر هتل شما از پنل های خورشیدی باشد، یا استفاده از لامپ های LED، و نصب ترموستات برای تنظیم دمای اتاق ها و ... آموزش های مدیریت انرژی باید به کارمندان جدید شما داده شود. بهینه سازی مصرف انرژی را به یکی از بخش های فرهنگ سازمانی خود تبدیل کنید.

هزینه ها را حساب کنید

یکی از استراتژی های کلیدی شما در مدیریت انرژی هتل، حساب کردن هزینه ها و زمان پرداخت آنها است. مبالغی که از صرفه جویی ها عاید هتل می شود می تواند برای بهبود تجریه مسافران استفاده شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرآنلاین » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1