اقامتگاه های روستایی عامل بازگشت روستائیان

8 ژوئن 2017 - 18:20 dsfr.ir/ee5vo

اقامتگاه های روستایی عامل بازگشت روستائیان
میثم رودکی / دنیای سفر
اقامتگاه بومگردی بوانات استان فارس

اسکان گردشگران کار زیاد دشواری نیست تنها کمی برنامه ریزی می خواهد که می توان با کمی صبر و حوصله آن را انجام داد.

مریم مقدسی کارشناس گردشگری در مورد اقامت گردشگران در روستاها می گوید: حدود 20 سال قبل واژه ای به نام اکولانژ در حوزه گردشگری وارد شد و معنای آن هم این است زندگی بومی و محلی در مکان های روستایی است و اتفاقا به شدت هم مورد توجه قرار گرفته است.

در واقع اکولانژ همان اقامتگاه های بوم گردی است. این اقامتگاه های بوم گردی مکان هایی است که برای اسکان گردشگران در محیط های طبیعی با رعایت بالاترین سطح ضوابط زیست محیطی دایر می شود و مهم ترین ویژگی آن ها زندگی و تعامل با جوامع محلی است. افرادی که در این اقامتگاه ها ساکن می شوند باید کم ترین تعارض را با محیط داشته باشند. در واقع این سبک زندگی و زندگی در این شرایط به چند سالی است که طرفداران زیادی پیدا کرده است.

وی در ادامه می گوید: تعداد 150 اقامتگاه بوم گردی در ایران وجود دارد و قرار است تعداد این اقامتگاه ها در کشور افزایش پیدا کند. نکته مهمی که می توان به آن اشاره کرد این است که این اقامتگاه ها به دست خود روستاییان اداره می شود و به این طریق می تواند در ایجاد اشتغال در روستاها تاثیر داشته باشد.

وی در مورد این اقامتگاه ها می گوید: منظور از این اقامتگاه ها این نیست که رستوران و هتل مجهزی در این روستاها ساخته شود بلکه یک خانه استاندارد روستایی با دو اتاق هم می تواند یک اقامتگاه بوم گردی باشد و برای چند نفر شغل ایجاد کند و در مدت کوتاهی هم می تواند به افراد سود برساند.

شما فکر کنید اگر قرار باشد برای ایجاد یک شغل 300 هزار تومان هزینه شود بوم گردی نیاز به سرمایه اولیه کمتری دارد و این می تواند امتیاز این شغل سبز باشد.

وی در ادامه تاکید می کند: البته این اقامتگاه ها نباید به حال خودشان رها شوند و باید امکاناتی نیز در آن ها تعبیه شود به طور مثال دستشویی فرنگی باید در این اقامتگاه ها ساخته شود تا بتواند گردشگر بیش تری جذب کند.

وی معتقد است توانمند سازی جوامع محلی در پی ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و توسعه گردشگری روستایی تا حد زیادی از مهاجرت جوانان از روستا جلوگیری می کند. نتیجه آن هم دیده شده و حتی باعث ایجاد گردشگری معکوس شده است.

1