زبان سنگسری ثبت میراث ناملموس شد

8 ژوئن 2017 - 16:00 dsfr.ir/zo9wg

زبان سنگسری ثبت میراث ناملموس شد
iran-view.com
عشایر ایل سنگسر

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و #گردشگری در نامه ای به استاندار #سمنان، مراتب ثبت 6 میراث ناملموس را به وی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، در نامه زهرا احمدی پور به محمدرضا خباز، استاندار سمنان آمده است: «در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۶ بهمن ۸۷هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است. هر گونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث گردد مورد تأکید است.»

در این نامه عناوین ثبت شده؛ این طور توضیح داده شده اند؛ «چوبازی حسن آبادی سمنانی» به شماره ۱۳۶۵، «مهارت دوخت سنتی کژین شئوی (پیراهن بلند ابریشمی) بانوان سنگسری» به شماره ۱۳۶۶، «آروشه، مهارت سنتی تهیه پنیر» به شماره ۱۳۶۷، «کارتی (کت وشلوار با بالاپوش سنتی مردان سنگسری)» به شماره ۱۳۶۸، «زبان سنگسری» به شماره ۱۳۹۷ و «زبان سورجی زفون، زبان سرخه ای» به شماره ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲اسفند ۹۵ در فهرست میراث ناملموس ملیبه ثبت رسیدند.

براساس این گزارش؛ استان سمنان دارای بیش از ۱۱۴۷ اثر تاریخی شناسایی شده است و تا کنون ۷۱۸ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی این استان به ثبت ملی رسیده است. همچنین ۶۱ اثر معنوی استان شامل مراسم معنوی، صنایع دستی، فنون سنتی و ... نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

1