معاون گردشگری:

تروریسم کور در مهمان نوازی از گردشگران خللی ایجاد نمی کند

8 ژوئن 2017 - 12:40 dsfr.ir/ri12b

تروریسم کور در مهمان نوازی از گردشگران خللی ایجاد نمی کند
ایسنا
نیروهای امنیتی در حال عملیات ضد تروریستی در مجلس

معاون #گردشگری کشور گفت: ترقه بازیِ #تروریسم کور، خللی در مهمان نوازی از گردشگران ایجاد نمی کند.

به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی موحد در واکنش به حادثه تروریستی روز گذشته تهران، مطلبی کوتاه در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: "ترقه بازی تروریسم کور، خللی در اراده خانواده بزرگ گردشگری در مهمان نوازی از گردشگران ایجاد نخواهد کرد. دلواپس نیستیم، در کنار هم هستیم."

محمدتقی رهنمایی - استاد پیشکسوت گردشگری - نیز در تحلیلی درباره اثرگذاری حادثه تروریستی تهران بر حریم امن گردشگری ایران، تصریح کرد: این حادثه در مقیاسی که اتفاق افتاد تاثیری در گردشگری نخواهد داشت و جای هیچ نگرانی ندارد، چون ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی مقصدی بدون جایگزین است.

1