28 فوریه 2020 - 12:07

مدیران محیط زیست در انتخابات شورای شهر تهران چند رای آوردند؟

24 می 2017 - 14:00 dsfr.ir/uz33f

مدیران محیط زیست در انتخابات شورای شهر تهران چند رای آوردند؟
نامشخص
در انتخابات شورای شهر تهران جمعی از چهره های محیط زیستی نیز شرکت کردند.

با اعلام نهایی آمار #انتخابات شوراهای شهر و روستا مشخص شد که نقش لیست جناح های سیاسی در هر دوره کلیدی تر از دوره های قبل می شود.

در انتخابات شورای شهر تهران جمعی از چهره های محیط زیستی نیز شرکت کردند که آرا مکسوبه توسط برخی از این چهره را می توانید اینجا ببینید:

  • رئیس اسبق سازمان محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران فاطمه واعظ جوادی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب تنها 663 رای در جایگاه 766 کاندیداها قرار گرفت.

  • مدیرکل سابق بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران احمد نبوی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 2099 رای در جایگاه 229 قرار گرفت.

  • مدیرکل سابق محیط زیست تهران

طبق لیست اعلامی استانداری تهران رسول اشرفی پور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 567 رای در جایگاه 886 قرار گرفت.

  • مدیرکل سابق آب و خاک سازمان محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران پورمحمدسخا در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 1653 رای در جایگاه 293 قرار گرفت.

  • مشاور معاونت آموزش سازمان محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران ژما جواهری پور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 652 رای در جایگاه 777 قرار گرفت.

  • مدیرکل سابق دفتر پژوهش سازمان محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران صدرالدین علیپور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 3182 رای در جایگاه 149 قرار گرفت.

  • مشاور رئیس سازمان محیط زیست

طبق لیست اعلامی استانداری تهران شهربانو امانی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 1296657 رای در جایگاه 4 قرار گرفت و به شورا راه یافت.

« دنیای سفر » این نوشته را از « زیست بوم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
7 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1