15 ژانویه 2021 - 22:16
معاون زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست:

اکوتوریسم بستر شکوفایی اقتصادی

22 می 2017 - 15:10 dsfr.ir/bi56b

اکوتوریسم بستر شکوفایی اقتصادی
سعیده
طبیعت گردی در ماسال

اکوتوریسم هنوز در ایران تخصصی نشده است و آژانس های تخصصی برای #اکوتوریسم نداریم که راهنماهای تور، دوره های آموزشی گذرانده باشد.

معاون زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 130 منطقه حفاظت شده کشور آمادگی اجرای طرح های گردشگری پایدار را دارد، گفت: اگر برنامه حفاظتی داشته باشیم، می توانیم با اعتماد به مشارکت جوامع محلی درهای مناطق حفاظت شده را باز، بستر شکوفایی اقتصادی در سطح محلی را فراهم و در عین حال حفاظت مناطق تحت مدیریت را ایجاد کنیم.

حمید گشتاسب میگونی در مراسم پاسداشت روز جهانی تنوع زیستی با اشاره به اینکه اهمیت گردشگری در توسعه پایدار باعث شد شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی «تنوع زیستی و گردشگری پایدار» باشد، گفت: در سند توسعه پایدار در بخش های مختلف به موضوع گردشگری پایدار اشاره می شود همچنین در تعریف گردشگری پایدار - که در سال 1988 ارایه شد - به مدیریت کامل و جامع منابع اشاره می شود؛ به طوری که حفاظت ناظر بر ارزش های زیبایی شناختی مناظر در دستیابی به گردشگری نوین باشد.

وی با بیان اینکه حفاظت یکپارچه مناطق و تنوع اکولوژیک در گردشگری پایدار مهم تلقی می شود، اظهار کرد: در اولین کنفرانس گردشگری پایدار بر ضرورت حفظ جنبه های فرهنگی و سنتی گردشگری در جوامع محلی تاکید شد.

معاون زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بارزترین وجه گردشگری، اکوتوریسم است، تصریح کرد: اکوتوریسم هنوز در ایران تخصصی نشده است و آژانس های تخصصی برای اکوتوریسم نداریم که راهنماهای تور، دوره های آموزشی گذرانده باشد.

گشتاسب میگونی با تاکید بر اینکه گردشگری در کاهش نرخ بیکاری و تولید اشتغال نقش بسیار دارد، گفت: اکوتوریسم و گردشگری طبیعی طی سال های اخیر بیش از پنج درصد درآمد ملی جهان را به خود اختصاص داده است. 80 درصد اشتغال زایی در حوزه صنعت گردشگری، سهم آمریکا و اروپاست. خاورمیانه سهم 5.2 درصدی در حوزه گردشگری دارد و سهم ایران در این زمینه کمتر از یک درصد است همچنین از مجموع گردشگرانی که وارد ایران می شوند تنها 2.2 درصد گردشگر طبیعی هستند.

معاون زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست در ادامه اظهار کرد: برای نخستین بار در این دوره اعتقاد ما بر این بود که نباید دروازه های مناطق حفاظت شده را به روی مردم ببندیم.

وی با بیان اینکه برای بیش از 130 منطقه حفاظت شده برنامه داریم،گفت: علاقه مندان به حوزه گردشگری می توانند با مراجعه به سازمان حفاظت محیط زیست طرح های گردشگری خود را ارائه و در صورت تایید، کار خود را شروع کنند. در شرایط حاضر در «پارک ملی خَبْر و منطقه حفاظت شده روچو» گردشگری پایدار آغاز شده است.

گشتاشسب میگونی در پایان اظهار کرد: 44 درصد گردشگری طبیعی در کشور استرالیا در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی صورت می گیرد؛ رویکردی که ضروری است در ایران نیز دنبال شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1