21 نوامبر 2019 - 04:15

قصه ها فهم ما را از جهان شکل می بخشند

21 می 2017 - 12:40 dsfr.ir/wv26g

قصه ها فهم ما را از جهان شکل می بخشند
iransmile.com
داستان «هد هد در قصر ملکه سبا»، یکی از قصه های «هزار و یک شب، هزار و یک راه»

نشست و هم اندیشی علمی بررسی مطالعات #فرهنگ عامه و قصه پژوهی در #ایران برگزار شد.

بررسی مطالعات فرهنگ عامه و قصه پژوهشی با حضور ایران شناس برجسته، پروفسور اولریش مازرلف و تنی چند از محققان و مردمشناسان؛ علیرضا حسن زاده ریاست پژوهشکده مردمشناسی، محمد حسین باجلان فرخی اسطوره شناس و مردم شناس، حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه تربیت مدرس، پوپک عظیم پور استاد دانشگاه تهران، بهروز وجدانی موسیقی پژوه در پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

اولریش مارزلف، ایرانشناس برجسته آلمانی ضمن بیان اهمیت مطالعات فرهنگ عامه و قصه پژوهی برای شناخت فرهنگ مردم، خاطر نشان کرد که این بررسی ادبیات عامه باید دارای رویکردی انتقادی باشد. او از پذیرش تغییر و بررسی زیست بوم و زیست جهان و تاثیر قصه ها سخن گفت و بر لزوم طبقه بندی و بررسی بافتی قصه ها تاکید و پیشنهاد ترجمه آثار اریکا فریدل قصه پژوه اتریشی و ... را داد.

علیرضا حسن زاده ریاست پژوهشکده مردم شناسی یکی از موضوعات مورد مطالعه پژوهشکده مردم شناسی از گذشته تا امروز را قصه ها اعلام کرد و گفت: «طرح گفتمان های جدید در مطالعات فرهنگ عامه و قصه پژوهی بسیار مهم است. او اظهار داشت که در این راستا پژوهشکده مردم شناسی تاکنون 46 پژوهش در حوزه قصه و حماسه انجام و 15 کتاب در زمینه قصه های عامیانه به چاپ رسانده است. او در ادامه به انتشار کتاب «تحلیل افسانه سنگ صبور» در سال 1395 با مقدمه پروفسور مارزلف اشاره کرد و آن را کتابی که نماد تعامل آرای محققان ایرانی و خارجی است، دانست. علیرضا حسن زاده در ادامه از کتاب «کودکان و جهان افسانه» نام برد و گفت: «این کتاب در راستای کاربردی تر نمودن قصه های پریان در سال1395 ایران منتشر شده است». او از ادامه مطالعات قصه پژوهی در پژوهشکده مردم شناسی خبر داد.

باجلان فرخی اسطوره شناس و عضو پیشین مرکز مردم شناسی یکی از سخنران بود که در کنار انجام مطالعات اسطوره مطلاعات عمیق و گستردهای درباره فرهنگ عامه و قصه پژوهی داشته است. او با اهمیت دانستن تاریخی مطالعات مرکز مردم شناسی در ایران، پژوهشکده مردم شناسی را یکی از مراکز پیشگام در مطالعات فرهنگ عامه و قصه پژوهی ایران دانست. او از کاظم السادات اشکوری، محسن میهن دوست، مرتضی هنری و ... به عنوان کسانی که در زمینه فرهنگ عامه مطالعات گسترده ای داشته اند، یاد و به آثار جدید چون افسانه زندگان، تحلیل افسانه سنگ صبور و ... اشاره کرد.

پوپک عظیم پور استاد دانشکده هنر دانشگاه تهران، از تجربه های میدانی خود در شناخت عروسک های خراسان و روایت های آن ها و رابطه میان آیین و عروسک و اهمیت شناخت آنان گفت و در ادامه به معرفی پروژه «سنگ صبور» خود پرداخت.

حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه تربیت مدرس ضمن معرفی پروژه نرم افزاری خود درباره مطالعات فرهنگ عامه و قصه پژوهی از اهمیت ثبت و ضبط قصه های مکتوب و شفاهی گفت و بر لزوم نمایه نویسی، مدخل نویسی و جستجوی نرم افزاری مضامین قصه ها تاکید کرد.

بهروز وجدانی، هیات علمی پژوهشکده مردم شناسی و موسیقی پژوه ضمن پرداختن به کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس قصه ها را یکی از میراث های معنوی دانست که باید در حفظ آن ها کوشا باشیم و بر اهمیت کاربردی آن ها تاکید کرد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1 + 8 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1