11 دسامبر 2023 - 02:39

خطر بمب ایستگاه قطار سن پترزبورگ را تعطیل کرد

21 می 2017 - 11:00 dsfr.ir/ru2ye

خطر بمب ایستگاه قطار سن پترزبورگ را تعطیل کرد
sputniknews.com
انفجار در متروی سن پترزبورگ

تدابیر امنیتی در شهر سن پترزبورگ پس از انفجار انتحاری در متروی این شهر در یک و نیم ماه اخیر افزایش یافته است.

ماموران امنیتی روسیه بسته مشکوک بی صاحبی را در ترمینال قطار بالتییسکی شهر سن پترزبورگ یافتند و با توجه به مشکوک شدن آن به بمب محل را تخلیه کردند، اما بسته انفجاری نبود.

این بسته ساعت 18 و 45 دقیقه دیروز (شنبه) به وقت مسکو یافت شد و ماموران امنیتی تمام افراد حاضر در ترمینال قطار شامل مسافران و کارکنان را تخلیه کردند.

خبرگزاری ایتارتاس اعلام کرد که ماموران با دستگاه های بمب یاب و سگ های ویژه تمامی بخش های ترمینال را کاوش کردند، اما چیزی نیافتند.

تدابیر امنیتی در شهر سن پترزبورگ پس از انفجار انتحاری در متروی این شهر در یک و نیم ماه اخیر افزایش یافته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1