کاهش دوسوم از زائران عرب مشهد

16 می 2017 - 12:30 dsfr.ir/ev7pa

کاهش دوسوم از زائران عرب مشهد
میثم رودکی
هتل آپارتمانی در مشهد

دو سوم از زائران عرب زبان را از دست دادیم، امیدواریم در آینده، رابطه ایران با کشورهای عربی در حدی با ثبات باشد که پذیرای زائران حوزه خلیج فارس باشیم.

"رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی"

به گزارش «ایسنا» محمد قانعی اظهار کرد: «طی دو سال قبل به دلیل تنشی که در روابط با کشورهای عربی رخ داد، بخشی از زائران عرب زبان را از دست دادیم؛ البته به تدریج ورود این زائران به خصوص از کشور بحرین آغاز شده اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده است.»

وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون میزان اشغال هتل های مشهد 35 تا 40 درصد است، یادآور شد: «در فصل پیش رو و در آستانه ماه رمضان، میزان اشغال هتل های مشهد از این میزان هم کمتر خواهد شد که به دلیل برگزاری امتحانات درسی، کنکور و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.»

1