24 فوریه 2024 - 22:10

روایت خارجی ها از توالت و حمام های هتل های ایرانی

25 ژوئیه 2015 - 10:00 dsfr.ir/mx1cf

روایت خارجی ها از توالت و حمام های هتل های ایرانی
دستگیره شکسته شده / هتل 5ستاره تهران

همیشه حرف از سامان دهی سرویس های بهداشتی بین راهی است، اما هستند هتل های چند ستار ه ای که سرویس های بهداشتی آن ها نیز وضعیت رو به راهی ندارند و با آن که ممکن است کسی کاری به کارشان نداشته باشد، اما باید یقین داشت این نابسامانی از چشم گردشگران دور نمی ماند.

قصه سرویس های بهداشتی سر دراز دارد که سر نخ آن به دوران ریاست «اسفندیار رحیم مشایی» در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می رسد که قول ساخت سرویس بهداشتی در هر 25 کیلومتر از جاده های کشور را آن هم تا پیش از پایان سال 1390 داد.

اما این پروژه شکست خورد، چرا که تا سال 90 نه تنها این وعده به سرانجام نرسید، بلکه به گفته مسعود سلطانی فر، رئیس این سازمان از آن 1000 سرویس بهداشتی وعده داده شده فقط 100 چشمه به کار افتاد و ردیف اعتبار سرویس های بهداشتی نیز در دولت حذف شد.

صرف نظر از آن سرویس های بهداشتی بین راهی که ظاهرا به گِره ی کور صنعت گردشگری تبدیل شده، سرویس های بهداشتی دیگری هم هستند که با وجود داشتن مالک و سرمایه گذار، وضعیتی بی شباهت به چشمه های بهداشتی بین راهی ندارند؛ واحدهایی که در هتل هایی با ستاره هایی روشن محفوظ مانده اند و ظاهرا به دور از چشم ناظران و مجریان استانداردسازی مشغول سرویس دهی به مشترهایی هستند که اعتراض شان در ازای پولی که داده اند و سرویسی که نگرفته اند، به گوش کسی نمی رسد.

با این همه، چشم کنجکاو و ماجراجوی برخی گردشگران از وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی در هتل های ایران غافل نمانده و این شرایط به تصویر کشیده شده و در وب سایت های معتبر سفر و گردشگری که در معرض دید همگان در سراسر جهان است، قرار داده شده است.

این تصاویر از مجموعه عکس های گردشگران خارجی و داخلی که برای تعدادی از آژانس های ایرانی فرستاده شده و یا در وب سایت TripAdvisor قرار داده شده، انتخاب شده است. عکس ها گویای وضعیت برخی سرویس های بهداشتی در هتل های 1 تا 5 ستاره ایران است.

هتل یک ستاره / تهران

دو ستاره / تبریز

چهار ستاره / یزد

البته در کنار این تصاویر، عکس های مناسبی نیز از سرویس های بهداشتی هتل های عموما 5 ستاره در این وب سایت گردشگری منتشر شده است، اما هدف و بهانه این گزارش، متوجه کردن به آن بخش مغفول در نظام هتلداری کشور است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1