جا به جایی یک بنای تاریخی در ترکیه

15 می 2017 - 13:00 dsfr.ir/mm6cz

جا به جایی یک بنای تاریخی در ترکیه
alaraby.co.uk
انتقال زیارتگاه زینل بَی

زیارتگاه زینل بَی در استان باتمان ترکیه که در حوضچه سد ایلیسو قرار گرفته بود، برای جلوگیری از زیر آب رفتن، به مکانی خارج از محدوده سد منتقل شد.

به گزارش «ایرنا»، این بنای تاریخی 550 ساله به علت پایان عملیات ساخت سد ایلیسو و آبگیری آن، با هشت دستگاه خودروی حمل ونقل مدولار به محل جدید و خارج از حوضچه سد منتقل شد.

عملیات انتقال این بنای تاریخی پنج ساعت طول کشید. عملیات جا به جایی یک بنای تاریخی برای اولین بار در ترکیه انجام می شود.

به گفته یالچین کورت، مدیرکل موزه و ذخایر فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه، حدود 17 هزار منطقه حفاظت شده و 103 هزار اثر فرهنگی غیر قابل انتقال در این کشور وجود دارد.

1